Studiets oppbygning

Pedagogikk - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Bachelorgraden består av

  • fellesemnene ex.phil. og områdeemne på til sammen 15 studiepoeng
  • en faglig fordypning i pedagogikk på 105 studiepoeng 
  • breddeår på 60 studiepoeng i 3. og 4. semester hvor man kan ta et årsstudium i et annet fag, eller ta fritt valgte emner
  • eventuelt studier i utlandet

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 stp. obligatoriske og 22,5 stp. valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1001 Pedagogisk filosofi og idéhistorie 15
PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi 15
Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1003 Didaktikk 15
PED1006 Pedagogisk sosiologi 7,5
PED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk 7,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

Her kan du lese mer om breddeåret.

Se mer om fagvalg i breddeåret her


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
Flere valg

Velg ett områdeemne:

7,5
PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode 7,5
PEDXXXX Fordypningsemne i pedagogikk (se liste nedenfor) 7,5

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PEDXXXX Fordypningsemne i pedagogikk (se liste nedenfor) 15
PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk 15

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn STP Und. Adg.
PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse 7,5 Vår Åpent
PED1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø 7,5 Høst Åpent
PED1022* Education and the Welfare State 7,5 Høst Åpent
PED1023* Body, Mind and Culture: Basic Approaches to Education 7,5 Høst Åpent
PED2001 Pedagogikk i samfunnsperspektiv 7,5 Vår Åpent
PED2002 Barne- og ungdomskulturer 7,5 Vår Åpent

STP. = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises på engelsk.

 

Studieplan for bachelor i pedagogikk

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.

Guide til akademisk skriving

Her finner du en generell veiledning til emneoppgaver og hjemmeeksamener.

Guide til akademisk skriving

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan