PED1015 - Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I både skole og fritidsaktiviteter er det store variasjoner i barn og ungdoms læringsforutsetninger, behov og interesser. Sjansen for å falle utenfor fellesskapet er tilstede når man ikke mestrer aktiviteter og/eller sosial samhandling. Sentralt i emnet er sosialpsykologiske prosesser i det enkelte individ, og mellom individer i en gruppe. Tema som vil belyse dette er: gruppedynamikk, roller, normer, verdier, konformitet, stereotypier og kommunikasjon. Det blir lagt vekt på hvordan en kan etablere et inkluderende miljø. I tillegg til teoretiske refleksjoner er også den praktiske relevansen sentral i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha lært og tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om ulike læringsmiljø (skole og fritidsaktiviteter) for barn og ungdom, og være i stand til å diskutere disse i lys av sosialpsykologiske og spesialpedagogiske teorier.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne analysere ulike læringsmiljø, og være i stand til å planlegge og tilrettelegge for et konstruktivt læringsmiljø som gir mestringsopplevelser.

Generell kompetanse:
Studenten skal ha kompetanse i å forstå og anvende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser og spesialpedagogikk i arbeid med grupper bestående av barn og ungdom.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer sammenhengende undervisning pr. uke.

Mer om vurdering

Emnet er et valgfritt emne i bachelorprogrammet i pedagogikk og kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1011 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.