course-details-portlet

PED1015 - Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I både skole og fritidsaktiviteter er det store variasjoner i barn og ungdoms læringsforutsetninger, behov og interesser. Sjansen for å falle utenfor fellesskapet er tilstede når man ikke mestrer aktiviteter og/eller sosial samhandling. Sentralt i emnet er sosialpsykologiske prosesser i det enkelte individ, og mellom individer i en gruppe. Tema som vil belyse dette er: gruppedynamikk, roller, normer, verdier, konformitet, stereotypier og kommunikasjon. Det blir lagt vekt på hvordan en kan etablere et inkluderende miljø. I tillegg til teoretiske refleksjoner er også den praktiske relevansen sentral i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha lært og tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om ulike læringsmiljø (skole og fritidsaktiviteter) for barn og ungdom, og være i stand til å diskutere disse i lys av sosialpsykologiske og spesialpedagogiske teorier.

Ferdigheter: Studenten skal kunne analysere ulike læringsmiljø, og være i stand til å planlegge og tilrettelegge for et konstruktivt læringsmiljø som gir mestringsopplevelser.

Generell kompetanse: Studenten skal ha kompetanse i å forstå og anvende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser og spesialpedagogikk i arbeid med grupper bestående av barn og ungdom.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer sammenhengende undervisning pr. uke.

Mer om vurdering

Emnet er et valgfritt emne i bachelorprogrammet i pedagogikk og kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1011 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 13.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 54
SL315 Sluppenvegen 14 3
SL274 Sluppenvegen 14 4
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 77
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 9
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU