course-details-portlet

PED1015 - Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 8 timer A

Faglig innhold

I både skole og fritidsaktiviteter er det store variasjoner i barn og ungdoms læringsforutsetninger, behov og interesser. Sjansen for å falle utenfor fellesskapet er tilstede når man ikke mestrer aktiviteter og/eller sosial samhandling. Sentralt i emnet er sosialpsykologiske prosesser i det enkelte individ, og mellom individer i en gruppe. Tema som vil belyse dette er: gruppedynamikk, roller, normer, verdier, konformitet, stereotypier og kommunikasjon. Det blir lagt vekt på hvordan en kan etablere et inkluderende miljø. I tillegg til teoretiske refleksjoner er også den praktiske relevansen sentral i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha lært og tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om ulike læringsmiljø (skole og fritidsaktiviteter) for barn og ungdom, og være i stand til å diskutere disse i lys av sosialpsykologiske og spesialpedagogiske teorier.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne analysere ulike læringsmiljø, og være i stand til å planlegge og tilrettelegge for et konstruktivt læringsmiljø som gir mestringsopplevelser.

Generell kompetanse:
Studenten skal ha kompetanse i å forstå og anvende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser og spesialpedagogikk i arbeid med grupper bestående av barn og ungdom.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer sammenhengende undervisning pr. uke.

Mer om vurdering

Emnet er et valgfritt emne i bachelorprogrammet i pedagogikk og kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1011 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU