Informasjon om breddeåret

Pedagogikk - bachelorstudium

Informasjon om breddeåret

I breddeåret står du fritt til å velge hvilke emner du vil ta. Emnene skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng fordelt på to semestre.

Du kan i breddeåret velge mellom:

Du melder deg selv opp til et årsstudium eller til en miks av selvvalgte emner i Studentweb innen semesterregistreringsfristen. Usikker på hvilke årsstudier og hvilke emner du kan ta? Sjekk NTNUs studieprogramsøk og NTNUs emnesøk.

Årsstudiene psykologi, tegnspråk og økonomi og administrasjon har studierettskrav, du må derfor søke hos Samordna opptak. Søknadsfristen finner du på nettsiden til Samordna opptak.

Se mer om fagvalg i breddeåret her

Hva må man passe på når man velger breddeårsemner?

Hvis du velger et helt årsstudium, er det ikke så mye du må passe på, bortsett fra at noen få årsstudium altså krever opptak via Samordna opptak. Hvis du derimot velger en egen sammensetning av emner, må du påse at:

  • du innfrir eventuelle forkunnskapskrav i hvert emne
  • timeplanen og eksamensdatoen i emnene ikke kolliderer med øvrige emner du tar

I tillegg kan noen emner ha adgangsbegrensning. Disse emnene må du søke opptak til via Studentweb i løpet av perioden 1. mai–1. juni. Informasjon om studierettskrav, adgangsbegrensning og forkunnskapskrav finner du på nettsiden til hvert enkelt emne. Her finner du også timeplan og eksamensdato. Datoene publiseres i starten av hvert semester.