course-details-portlet

PED1014 - Mediepedagogikk og mediekompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 8 timer

Faglig innhold

Målet er å gi en innføring i mediepedagogikk som fagdisiplin og drøfte barn og unges plass i krysningspunktet mellom mediekultur, skolekultur og barne- og ungdomskultur. Emnet presenterer i tillegg didaktiske problemstillinger knyttet til medieundervisningen i skolen. Medienes utbredelse, anvendelse, uttrykksformer, innhold og virkninger blir presentert. Videre vil en fokusere på hvordan medieundervisning og mediepedagogisk nytenkning kan dra nytte av de unges mediekompetanse.

Læringsutbytte

Studentene skal ha inngående kunnskap om og teoretisk innsikt i:

 • Medienes funksjon, innhold og virke i samfunnet for barn og unge.
 • Barn og unges medieerfaringer og mediebruk.
 • Samspillet mellom mediekultur, skolekultur og barne- og ungdomskultur i et sosialiseringsperspektiv.
 • Perspektiver på mediekompetanse og media literacy.
 • Didaktiske problemstillinger knyttet til medieundervisning i skolen.
 • Mediepedagogisk teori og forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Opptil 3 timer undervisning pr. uke. Obligatorisk aktivitet: Mer informasjon om mappeoppgavene og medstudentvurdering gis ved studiestart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Mappeoppgave og medstudentvurdering

Mer om vurdering

Eksamensadgang krever godkjent obligatorisk aktivitet. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i undervisningssemesteret (vår).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED228 7.5 HØST 2007
PED1013 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medier og kommunikasjon
 • Medievitenskap
 • Pedagogikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 4

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU