Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Instituttadministrasjon
Instituttleder: Margrethe Aune
Nestleder: Guro Korsnes Kristensen
Kontorsjef: Kari Bergheim
Førstekonsulent Lotte Johanne Sæther
Rådgiver: Jan Groven Grande

Senterledere
Senter for kjønnsforskning (SKF): Professor Merete Lie
Senter for teknologi og samfunn (STS): Professor Margrethe Aune

Undervisningsledere
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS): Professor Nora Levold
Kultur- og kjønnsstudier (KKS): Førsteamanuensis Berit Gullikstad
Forskerutdanning (Ph.d.): Professor Per Østby