Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Instituttadministrasjon
Instituttleder: Professor Margrethe Aune
Nestleder: Professor Guro Korsnes Kristensen
Kontorsjef: Kari Bergheim
Seniorkonsulent/Studiekonsulent: Lotte Johanne Sæther
Rådgiver: Jan Groven Grande
Rådgiver forskning og webansvarlig: Sonia Ahmadi

Senterledere og forskningsledere
Senter for kjønnsforskning (SKF):Førsteamanuensis Siri Øyslebø Sørensen
Senter for teknologi og samfunn (STS): Professor Thomas Berker

Undervisningsledere
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS): Førsteamanuensis Terje Finstad
Likestilling og mangfold (LIMA): Professor Guro Korsnes Kristensen
Forskerutdanning (Ph.d.): Professor Vivian Anette Lagesen 

Ledergruppe

17 sep 2020 Lotte Johanne Sæther

KULTs langtidsplan 2019-22

KULTs langtidsplan 2019-22

24 apr 2019

Besøk oss

Besøk oss


Map by MazeMap

Besøks- og leveringsadresse

Edvard Bulls veg 1
NTNU Dragvoll
Bygg 11, Nivå 5
7491 Trondheim
 

Postadresse

NTNU
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
v/navn på person
N-7491 Trondheim