Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Instituttadministrasjon
Instituttleder: Professor Margrethe Aune
Nestleder: Professor Guro Korsnes Kristensen
Kontorsjef: Kari Bergheim
Seniorkonsulent/Studiekonsulent: Lotte Johanne Sæther
Rådgiver: Jan Groven Grande
Rådgiver forskning og webansvarlig: Sonia Ahmadi

Senterledere og forskningsledere
Senter for kjønnsforskning (SKF):Førsteamanuensis Siri Øyslebø Sørensen
Senter for teknologi og samfunn (STS): Professor Thomas Berker

Undervisningsledere
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS): Professor Nora Levold
Likestilling og mangfold (LIMA): Professor Guro Korsnes Kristensen
Forskerutdanning (Ph.d.): Professor Vivian Anette Lagesen 

Ledergruppe

13 jul 2020 Sonia Ahmadi

KULTs langtidsplan 2019-22

KULTs langtidsplan 2019-22

24 apr 2019