Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Instituttadministrasjon
Instituttleder: Professor Margrethe Aune
Nestleder: Professor Guro Korsnes Kristensen
Kontorsjef: Kari Bergheim
Førstekonsulent Lotte Johanne Sæther
Rådgiver: Jan Groven Grande

Senterledere
Senter for kjønnsforskning (SKF):Førsteamanuensis Siri Øyslebø Sørensen
Senter for teknologi og samfunn (STS): Professor Margrethe Aune

Undervisningsledere
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS): Professor Nora Levold
Likestilling og manfgfold: Professor Guro Korsnes Kristensen
Forskerutdanning (Ph.d.): Professor Per Østby