Arbeidslivsrelevans og studentidentitet

Arbeidslivsrelevans og studentidentitet

Foto av statue av en person som klatrer på en stige.

Arbeidslivsrelevans handler ikke bare om hva studenter skal gjøre etter endt studie. Arbeidslivsrelevans handler også om hvordan studenter forstår seg selv og utdanningen de tar. Ved å gjøre arbeidslivsrelevans til et spørsmål om hvilke kunnskaper, ferdigheter og identiteter studentene har (og ønsker) kan vi bruke arbeidslivsrelevans som inngang til å jobbe med å øke studenters bevissthet om hva de har lært, hva de kan og hvem de er.

Bakgrunn

HUMSAM-emner kombinerer ofte generelle ferdigheter (lesing, skriving, kritisk tenkning), med meget fagspesifikke kunnskaper (teorier, begreper og metoder).

De generelle ferdighetene er så vanlige at de tas for gitt, mens de fagspesifikke kunnskapene er så smale at få arbeidsgivere etterspør dem. Dette gjør det vanskelig for studenter å se hvor de kan høre hjemme i arbeidslivet etter studiene, og med en uklar framtid kan nåtiden også framstå som usikker. Manglende tematisering av arbeidslivsrelevans kan gjøre at studenter ikke ser nytten av kunnskapen og ferdighetene de opparbeider seg.  

"Fra mappe til portfolio" er et pedagogisk utviklingsprosjekt finansiert av NTNU Toppundervisning hvor vi har eksperimentert med ulike måter å hjelpe studenter bli bevisst på egne kunnskaper og ferdigheter. Ideen bak prosjektet var at ved å gi studenter øvelser og støtte i å artikulere hva de kan, vil de stille sterkere som jobbsøkere. Overordnet har det vært et mål å hjelpe studentene ha større (faglig) selvtillit og gi mer mening til undervisningen fordi den oppleves som mer relevant. Gjennom strategisk arbeid med studentidentitet kan studenter få et mer bevisst forhold til både egen læring, eget fagfelt og til egen framtid.

Prosjektet er sterkt inspirert av hvordan NTNU Karriere jobber med arbeidslivsrelevans, men har særlig vekt på kunnskaper og ferdigheter knyttet til lesing og skriving som er særlig relevant for HUMSAM-studenter.

Ressurser (kommer)