Senter for kjønnsforskning (SKF)

Matryosjakdukker

Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold.

Forskningen er tverrfaglig, og de ansatte har bakgrunn fra ulike fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Senter for kjønnsforskning inngår i nasjonale og internasjonale forsknings- og nettverkssamarbeid, og driver også nettverket NTNU GenderHub 

 


SKK fyller 30!

Skriv ned datoen! Senter for Kjønnsforskning ved NTNU feirer 30- årsjubileum 27. september 2019. Bli med på en dag fylt av historiske tilbakeblikk, foredrag av fremtredende kjønnsforskere og paneldskusjoner.
9:00-15:00 på Theatercafeen, detaljert program kommer.