Senter for kjønnsforskning (SKF)

Senter for kjønnsforskning (SKF)

Senter for kjønnsforskning driver tverrfaglig og samfunnsaktuell forskning, undervisning og formidling om kjønn, likestilling og mangfold. De ansatte har bakgrunn fra forskjellige samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Senter for kjønnsforskning har stor forskningsaktivitet og inngår i nasjonale og internasjonale forsknings- og nettverkssamarbeid. Sentrale forskningsområder ved senteret er: Biopolitikk og reproduksjon, Etnisitet, kjønn og likestilling, Kjønn, teknologi og vitenskap, Seksualitet, kjønn og kultur, og Race, Indigeneity and Gender Research Group (RIG). Du kan lese mer om forskningsaktiviteten innenfor hvert tema ved å klikke deg inn på områdesidene. Nedenfor til venstre finner du også direkte lenke til et utvalg pågående prosjekter.
Nyheter om aktiviteter ved Senter for kjønnsforskning finner du på bloggen til NTNU Samfunn, språk og kultur. 
 

NTNU Gender Hub

Senter for kjønnsforskning driver nettverket NTNU GenderHub. Formålet med nettverket er formidlingsaktivitet og å skape møteplasser for forskere med felles interesser. Alle ansatte ved NTNU med interesse for forskning om kjønn, likestilling og mangfold og RRI (responsible research and innovation) er velkome til å bli medlem.

 


Kjønnsforskning Nå! 2021

Kjønnsforskning Nå! 2021

Kjønnsforskning Nå! 2021 arrangeres i Trondheim 27-28 mai. Klikk her for mer informasjon