Senter for kjønnsforskning (SKF)

Matryosjakdukker

Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold.

Forskningen er tverrfaglig, og de ansatte har bakgrunn fra ulike fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Kjønnsforskning er et bredt og variert forskningsfelt internasjonalt, og Senter for kjønnsforskning inngår i det nasjonale og internasjonale samarbeidet innen kjønnsforskningen.