Senter for kjønnsforskning (SKF)

Matryosjakdukker

Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold.

Forskningen er tverrfaglig, og de ansatte har bakgrunn fra ulike fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Senter for kjønnsforskning inngår i nasjonale og internasjonale forsknings- og nettverkssamarbeid, og driver også nettverket NTNU GenderHub