Senter for kjønnsforskning (SKF)

Senter for kjønnsforskning (SKF)

Senter for kjønnsforskning driver tverrfaglig og samfunnsaktuell forskning, undervisning og formidling om kjønn, likestilling og mangfold. De ansatte har bakgrunn fra forskjellige samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Senter for kjønnsforskning har stor forskningsaktivitet og inngår i nasjonale og internasjonale forsknings- og nettverkssamarbeid.

Nyheter om aktiviteter ved Senter for kjønnsforskning finner du på bloggen NTNU Samfunn, språk og kultur.
​​​​

NTNU Gender Hub

NTNU Gender Hub

Senter for kjønnsforskning driver nettverket NTNU GenderHub. Formålet med nettverket er formidlingsaktivitet og å skape møteplasser for forskere med felles interesser. Alle ansatte ved NTNU med interesse for forskning om kjønn, likestilling og mangfold og RRI (responsible research and innovation) er velkommen til å bli medlem.