Foto av en rekke masteroppgaverygger med tittel

Masteroppgaver - aktuell tematikk

Masteroppgaven i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Aktuelle tematiske områder:

 • Innovasjon, design, forbruk
 • IKT, kunnskapsorganisering, tverrfaglighet
 • Energi, miljø, transport
 • Vitenskap, teknologi og kjønn
 • Bioteknologi, natur, kultur

Masteroppgaver i likestilling og mangfold

Aktuelle tematiske områder er

 • Kjønn, natur, kultur
 • Seksualitet
 • Demokrati og likestilling
 • Kjønn, vitenskap og teknologi
 • Kjønn, etnisitet og inkludering
 • Kjønn og reproduksjon
 • Kjønn og globalisering
 • Kjønn, makt og næringslivskultur

Tidligere masteroppgaver

Under er en oversikt over masteroppgavene som er skrevet ved instituttet. Fra 2011 finnes fulltekstversjon av de fleste av oppgavene  i NTNUOpen, NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner. Lenken fører til instituttets publikasjoner, søk på masteroppgaver, eller følg lenkene i oversikten under. Eldre oppgaver finnes i papirutgave.

Masteroppgaver i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Masteroppgaver i Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

 

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Masteroppgaver i Likestilling og mangfold (KKS)

 • Kirpichenko, Maria: Regulation of Assited Reproductive Technologies in Russia: What is the problem? NTNU/KULT 2015 
 • Lein, Lisbeth: Velkommen inn - Fortellinger om kvinner, innvandret gjennom ekteskap med norske menn, i distrikts-Norge. NTNU/KULT2015 
 • Munthir, Zayneb: "No one is as blameworthy as me". Tematisk filmanalyse av morsrollen, arbeid og kjærlighet i Rakhshan Banietemads film The May Lady. NTNU/KULT 2015

Masteroppgaver i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS):

 • Martin Anfinsen: Passiv versus aktiv. Samproduksjoner og innramminger av fremtidens bygg.NTNU/KULT 2014 
 • Balsvik, Janne Merete: «Vidunderlige nye verden». Bibliotekets utfordringer i en digital samtid. NTNU/KULT 2014. 
 • Doberenz, Cornelia: Makt, Makt, Mening. Endringer i jordbruket på Frosta de siste 30 årene. NTNU/KULT 2014.
 • Guttorm Flatabø: Ut på tur, alltid på nett. Sosiale medium i distriktsvbasert reiseliv, med utgangspunkt i Sogn og Fjordane. NTNU/KULT 2014 
 • Frøysnes, Ane Storhaug: "Bare en jævla boks?" En analyse av visjonsarbeidet knyttet til Avanserte måle- og stryringssystemer (AMS). NTNU/KULT 2014
 • Markus Gøransson: Sentrale styringssystemer i husholdninger. Produsenten og sluttbrukers syn på hva styringssystemer gjør,  bør gjøre og vil gjøre i fremtiden. NTNU/KULT 2014
 • Hvatum, Anne Jarmot: Internasjonalt forskningssamarbeid: en kløft mellom forventninger og praksis? En studie av kinesiske stipendiater i Norge. NTNU/KULT 2014. 
 • Ingeborgrud, Lina Hopaneng: Ren elektrisk kjøreglede! Elbilen i komfortkulturen. NTNU/KULT 2014.
 • Johnsen, Asbjørn: Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge. Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler. NTNU/KULT 2014.
 • Klevsand, Anna Patricia: Raketten som aldri tok av. Debatten om den avlyste norske energimeldingen. NTNU/KULT 2014.
 • Monsen, Fredrik Danker: «Ungdom og IKT i dvalemodus». En studie av ungdom, IKT og energipolitiske aktører i et klimaperspektiv. NTNU/KULT 2014.
 • Nordli, Mari Wærsted: MUK – mat eller møkk? Kontroverser omkring mekanisk utbeinet kjøtt i Norge. NTNU/KULT 2014. 
 • Riaunet, Åse: Oppdrag, pasienter og praksiser. Kriminalasylet i Trondheim 1895-1905. NTNU/KULT 2014. 
 • Solbu, Gisle: God klimapolitikk eller dyr fornybar moro? Fortellinger om norsk-svenske elsertifikater og vindmøller på Fosen/Snillfjord. NTNU/KULT 2014. 
 • Søraa, Roger André: Konnichiwa robot, sayonara human? Construction and domestication of robots in Japan. NTNU/KULT 2014. 
 • Trondal, Astrid K. S.: Mellom kunst og kommers. Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000-2012. NTNU/KULT 2014.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS):

 • Hjelme, Eliin: Farsinstinkt, mente du morsinstinkt? En analyse av norske pappabøker. NTNU/KULT 2014. 

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS):

 • Bøe, Marius Enge: Om tøffe jenter og drømmen om et sagbruk - Filmatiske bearbeidelser av kvinners vold, NTNU/KULT 2013
 • Elven, Ingunn Sæther: "På lag med språket". Rolleforståelse og utfordringer i tolkens arbeid i den kommunale tolkingstjenesten, NTNU/KULT 2013.
 • Fasting, Mia: Ved grinden. Innkluderings- og ekskluderingsmekanismer i norsk filmbransje. En studie av norske produksjonsselskap, NTNU/KULT 2013.
 • Aagedal, Siri: Oss og de - eller vi? Forestillinger om innvandring og norskhet blant elever i den videregående skole, NTNU/KULT 2013.

Masteroppgaver i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS):

 • Danielsson, Christine Scheie: ABC - så lett som det? Kontroverser omkring energimerkeordningen i Norge, NTNU/KULT 2013.
 • Gjersvold, Terje Wigum: Bygget og dets brukere. Automatisering, drift og arbeidsmiljø i et yrkesbygg, NTNU/KULT2013.
 • Haugan, Eva Sivertsen: Å slå inn en kalkyle. En studie av håndverkerens formidling av miljøvennlighet, NTNU/KULT 2013.
 • Monsson, Tone Garås: Bilder av Norge. De nasjonale reiselivsorganisasjonenes markedsføring, 1984-2013. NTNU/KULT 2013.
 • Skancke, Lars Bjørnar: Mellom problem og nytte. Visjoner for digitale spill som læringsverktøy. NTNU/KULT 2013
 • Skavhaug, Ragnhild Sirum: Fra funksjon til fasade. Bonytts framstilling av kjøkkenet i årene 1975, 1990 og 2005. NTNU/KULT 2013.
 • Sørli, Mari: Fire pils og en pizza? Ulike konstruksjoner og forståelser av trøndersk matkultur. NTNU/KULT 2013. 

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS):

 • Berre, Bodil: Barnehagen som integreringsarena. Minoritetsspråklige barn i den monokulturelle barnehagen. NTNU/KULT 2012. 
 • Stoum, Tina Maria Sæteraas: Sexually (Dis)orientated? Conceptualizing the Norwegian Ministry of Foreign Affairs' Promotion of LGBT Rights. NTNU/KULT 2012.
 • Ørnholt, Christina: Hjelp/Trøst/Straff – Kommunale hjelpere i prostitusjonsfeltet. NTNU/KULT 2012. 

Masteroppgaver i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS):

 • Brattås, Roar: «Nye mål». Om domestiseringen av treningsutstyr og konstruering av identiteter. NTNU/KULT 2012.
 • Budalen, Anne Beate: Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010. NTNU/KULT 2012.
 • Ericson, Lisa: Merkbart bedre?  Om myndighetenes tiltak for å øke mangfoldet og verdiskapningen i jordbruket, 2001-2012. NTNU/KULT 2012. 
 • Houmb, Julian: "Det er ingeniører som kan redde verden!" RIF -  en miljøorganisasjon. NTNU/KULT 2012. 
 • Næss, Linda Normann: Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board. NTNU/KULT 2012. 
 • Pedersen, Stein V. S.: «En forskningsbasert verden». En kvalitativ casestudie av internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge og Kina. NTNU/KULT 2012.
 • Sjue, Halvor: «Fjellets grenser». Forhandlinger om rammene for menneskelig aktivitet i fjellheimen sett gjennom Fjell og Vidde, 1980-2010. NTNU/KULT 2012. 
 • Svendsen, Marte Fosstveit: Skyhøye forventninger – veien mot domestiseringen og usynliggjøringen av nettskyteknologi i Norge. NTNU/KULT 2012. 
 • Unander, Trine E.: OED sa "Bli lys!" Og det ble storm. En analyse av konflikten rundt kraftlinja Sima-Samnanger 2005-2011. NTNU/KULT 2012. 

Master´s thesis in Globalization, Politics and Culture

 • Jan Magne Eriksen Bae: Dilemma in the sands. Media, Statoil and the complicated case of Alberta oil sands. NTNU/KULT 2012.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Gullvik, Hanne: Kunst eller barn - eller begge deler? En kulturanalyse av et kunstnerdilemma [
 • Haugen, Steinar: Likestilte menns maskulinitet. 
 • Mjøen, Mari Elisabeth: Mer enn et sprøytestikk? Om helsesøstres organisering og tilrettelegging for etnisk minoritetsungdom i dagens seksualopplysning
 • Myhre, Eivind: "To jenter og en gutt, da snakker vi!" En studie av menn, seksualitet og kjærlighet i gutte- og jenteblader
 • Rødje, Camilla T.: Fedrekvote og farskap. Å bli far gjennom arbeidsliv og familieliv. 
 • Rønningsbakk, Marte: Styre(t) med kjønn. En studie av valgkomitéer etter innføring av lovbestemt kjønnnskvotering i ASA-styrer
 • Sørevik, Tina Nanina: Kulturelle forståelser av begrepet "innvandrer". En analyse av IMDis rapporter om mangfold i heleide statlige virksomheter.
 • Vereide, Silje: Kunsten å være norsk - Produksjon av kjønn og etnisitet i norske hiphoptekster.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Baar, Knut Lillebø: En ny opplysningstid. Endring av norske fyrstasjoner i perioden 1975-2010
 • Chutko, Per Ivar: En temmelig vill en. Kontroverser om laks, ca. 1800-1920 [
 • Ellingsen, Tormod: Forskeren i fete typer. En analyse av forholdet mellom forskere og journalister i Norge
 • Høiberg, Per Jo Hedevard: Ut av skogen og inn i energisystemet? En studie av kunnskapsbruk i den offentlige diskusjonen om bioenergi. 
 • Moltubakk, Stine Thordarson: Estetikkens programmering. Spilldesign mellom kunst og kode
 • Nedberg, Hege: Preimplantasjonsdiagnostikk. Mellom fakta og verdier
 • Nilsen, Kjersti Lunden: "Vi må tørre å titte mot stjernene". Kreative Trøndelag som politisk visjon og redskap for regional utvikling i Trøndelag 2003-2006
 • Segtnan, Birgit Karlsen: Norway Powered by Nature. Monologer og dialoger på EXPO 2010
 • Skjetne, Thorbjørn Berg: Stress på eget ansvar - en studie av stress og stressmestring i en IKT bedrift
 • Skjærvik, Marie Tranaas: Morgendagens universitet "in the making": Mellom tradisjon og effektivitet? En studie av "internhusleieprosjektet" ved NTNU

Master of Science in Globalization

 • Dahle, Ragnhild: Local Labor and Laowai Management. Chinese Emplyee Perspectives and Multinationals' HRM performance.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Fløan, Synne: Avvikende gutter innenfor psykologifagets rammer. En historie om ADHD
 • Grøntveit, Marit: Sex, symboler og skiftende posisjoner. Menn med kvinner og menn
 • Lerøy, Ina: "Som alle andre kvinner og menn" Kjønn, identitet og seksualitet i tekster om transseksualisme innen medisin, sexologi og hos LLH
 • Pedersen, Bjørg-Inger: Den assisterte kroppen - en kulturanalyse av GENialts fremstillinger av kropp, kjønn og reproduksjon
 • Stubberud, Elisabeth: "Vi kan ikke slutte nå!" Et feministisk blikk på Anja Breiens Hustruer-trilogi
 • Sørbø, Karianne: Kvinner i klem. Oppfatninger av kjønnsbasert vold hos krisesenteransatte
 • Wagnild, Anne-Katrine: Et dobbelt svik? Tyskerjentene sett i lys av nasjonalitet og seksualitet
 • Øygarden, Marte A.: Det gode sexliv. Fra primærbehov til transcendentale opplevelser.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Jomisko, Robert L.: Olje eller fisk? Interessekonflikter mellom olje- og fiskerinæringen i Norge, 1970 - 2010
 • Larsen, Live Maria: En kur for alt? En studie av implementeringen av en ny kommunikasjonsteknologi i Statoil
 • Swensen, Eirik Frøhaug: Gass i fornybarsatsningen - Eller fornybar sating på gass? En studie av den norske energisatingen på 2000-tallet

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Hammeren, Gjertrud Røe: "Minda - piken på apoteket" anno 2009 - en kvalitativ studie av ungdomsskoleelevers holdninger til voldtekt.
 • Hoel, Anette: Fremtidens fedre - en kvalitativ studie om unge menns holdninger til farskap og familieliv.
 • Lintoft, Marte: Lukket, ren og pen. Forhold til kropp og kvinneidealer hos tre generasjoner greske kvinner.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Amelie, Maria: Videokonferanse - tør du? Studie av et initiativ ved StatoilHydro for økt bruk av videokonferanse.
 • Johnsen, Tove Krogstad: Hytteliv og energi. Mellom trivsel, tradisjon og teknologi.
 • Killingbergtrø, Arne G.: Helt på viddene. Fjellturisme i Fjell og Vidde, 1967-2007.
 • Komissar, Marie: Mellom miljø og marked. En studie av norske miljøteknologibedrifter i Kina.
 • Meland, Anne-Stine: Fra misjonsmarked til turistmarked. Ansvarlig turisme ved Mitandi i Uganda.
 • Müller, Liana: The Moral Food. Negotiating infant nutrition in Norway and Austria.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Dyrset, Mari: De sterke kvinnene. En studie av somaliske kvinners møte med "det norske".
 • Liland, Ragnhild: Og ingen sto igjen og hang? Organisering for inkludering. Om praktiske tiltak og minoritetsgjørende prosesser i den offentlige skolen.
 • Nyholt, Hege Bae: Palestinske stemmer. En studie av kvinner som blogger.
 • Mæhle, Ellen Opsahl: Kjærlighet i Kina - forestillinger om kjærlighet, ekteskap og modernitet blant unge kvinner i Shanghai.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Anda, Vegard Stavne: Lykkelig som liten? En studie av lokal småskalaproduksjon av mat ved: Skånalisæter Gårtdsysteri AS, Fjellmandel Oppdal BA og Rørosmeieriet AS.
 • Antonsen, Marie A: Fruktbar forskning? Kontroversargumentasjon og lovregulering av forskning på befruktede egg i Norge 1987-2008.
 • Eriksen, Lene M.: En røye til besvær? En historie om etableringen av Tydalsfisk AS, 1998-2008.
 • Giil, Elisabeth: ALT FLYTER! Forestillinger om drikkevann fra spring og flaske i Norge, 1990-2008.
 • Godbolt, Åsne Lund: På ville veger? Rekonstruksjoner av verktøy for prosjekt og usikkerhetsstyring.
 • Hojem, Thea Sofie Melhuus: Generalister i team? Oppfatninger om tverrfaglighet blant arkitekturforskere.
 • Lauritsen, Ingunn: Energimontørers arbeidspraksis i kontinuerlig endring: Domestisering, sosial læring og omstilling hånd i hånd?
 • Norheim, Anne Mari: "Buckle up!" En studie av endringen i bilbeltediskursen i perioden 1969-79.
 • Røtne, Camilla: "Å være sammen om ting" - om kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom brannkonstabler i fellesskap.
 • Sjursen, Vegard: Best med billigst? En analyse av energibruk, strategier for energieffektivisering og tilpasning av nye energiteknologier i pilotprosjektet EKSBO.
 • Sønning, Odd: Dannelse, nytte og nytelse. Konstruksjoner av universitet og student i NTNUs rekrutteringsreklame.
 • Ødegaard, Helene: Mellom frykt og entusiasme. En studie av en lokal innovasjonsprosess.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Bakke, Randi Marie: "Ikke alle tenker det samme". Om unge muslimers opplevelse av frihet med tanke på omgang med det annet kjønn, seksualitet og kjæresteri/partnervalg. 
 • Bøe, Stine: Kjærlighet og begjær mellom menn til ulike tider, til ulike steder – et bidrag til en nyansering av rådende seksualitetsforståelser. 
 • Dukefos, Camilla: Utdanning som frirom. En kvalitativ studie av motivasjon for utdanning hos unge kvinner med vietnamesisk bakgrunn som tar høyere utdanning i Norge. 
 • Myrvang, Bodil: Playing with a Different Sex. Skam, skyld og lyst i seksuelle situasjoner. 
 • Ruud, Øystein: Homoseksualitet i Kina. Menn, erotikk, familie og penger.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Ask, Kristine: Et liv i syntetisk verden? Sosiotekniske montasjer i et online dataspill. 
 • Finstad, Terje: Våte drømmer. Konstruksjonen av en genetisk modifisert fisk i Norge på 1980-tallet. 
 • Lorentzen, Trine Sverdrup: A, B, C? Om energimerking av hvitevarer – spredning og salg
 • Moen, Kristian Larsen: Musikkens mobilisering. Hvordan det digitale hjemmestudioet forandrer musikken. 
 • Tøsse, Sunniva E.: Kodekultur: Programmeringens iscensettelser. 
 • Wallebek, Cecilie Dons: "Sløsus og Energica". Om norsk energipolitikk i husholdninger. 

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Bajoghli, Sæba: "Why did you sit down and get yourself raped?". A cultural analysis of rape in Buduburam Refugee Settlement and the survivors' strategies of protection.
 • Gabrielsen, Ane Møller: Harde baller og myke menn. Maskulinitet i Pondus.
 • Grøsland, Marit: "Litt mindre synlig, og litt mindre usynlig". Innvandrerkvinners erfaringer med eksluderingsprosesser i "det inkluderende arbeidsliv".
 • Hoelsether, Arnhild: Kroppens tilslørte kjønn - diskurser om kjønn og biologi.
 • Nilsen, B. Bente: Sykepleiere og teknologi - En studie av hvordan teknologi domestiseres innenfor sykepleiekulturen.
 • Olsborg, Guro Bråten: Tidlig ute og langt framme. En studie av maskulinitet i en liten, transnasjonal bedrift.
 • Ophus, Carina Rolhus: Nordmenn på jobb i Kina. En analyse av interkulturell kommunikasjon.
 • Silset, Tora Ytterland: Harde menn og myke kvinner - To menns kroppsforståelse.
 • Sjåvag, Maria Solli: - En fot i hver leir - Om unge etterkommere sin kvalifiseringsprosess i det norske samfunnet.
 • Smitt-Ingebretsen, Tonje: Likhet for (ekteskaps)loven? Kjønn, seksualitet og familie hos Kristielig Folkeparti.
 • Thingstad, Marte: To halve blir en hel? - Om kjærlighet og ego i parforhold.
 • Willmann, Ane Marit: Gærne individualister eller ufarlige objekter? Kvinneroller i norsk samtidsfilm.

Masteroppgaver i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Holst, Inger Marie: Fra hygiene til hygge - Kjøkkenets utvikling fra 1950 til 1970 sett gjennom Bonytt.
 • Lysgård, Sylvia: Mobil brikke - fast formel? En studie av Q-Free ASA's utenlandssatsninger og -strategier.
 • Solbu, Erling Rognes: Panduros distro. Moral og forræderi i møtet mellom musikkmotkultur og IKT.
 • Valla, Gard Støe: Når tilliten kommer til kort. Fra magnetstripe- til smartkort.
 • Wisniewski, Arthur: Hvorfor kjøre Skoda ..? En kulturanalytisk studie av Skoda sin rebrandingsprosess fra 1989 til 2001.

Masteroppgaver i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)

 • Melfald, Hilde: Den forpakte majoritet? Hegemoniske hverdagsforståelse på en flerkulturell arbeidsplass.
 • Renolen, Mona: Nye fedre i gamle spor? En diskursanalyse av farskap i norske partiprogrammer.
 • Rønningen, Mari: Balansering med suksess? Unge vietnamesere forhandler kjønn og kulturell tilhørighet.
 • Sørensen, Siri Øyslebø: Girlpower = Maskulinitetskrise? Kulturanalyse av forhandlinger om maskulinitet i jenteblader.
 • Thowsen, Mona F.: International organized crime as hinderance for democratization - Experiences from Bluefields after the civil war.

Masteroppgaver i studier av kunnskap-, teknologi og samfunn (STS)

 • Bjørgen, Tollef Gimse: Mellom himmel og jord. Vindkraftutbyggingen på Smøla.
 • Hald, Linda Cathrine: SO som SO med SOHO. En studie av Nidars konstruksjon av den fargerike og kontrastfylte sjokoladen SOHO.
 • Haugdahl, Morten: Jakten på en kjerne. Adbusters. Domestisering av et fenomen i grenselandet mellom motkultur og mainstream.
 • Jensen, Birger: Digitale portretter - Seks fotografer i møte med digital fototeknologi.
 • Jenssen, Astrid Helen: Kompetanse på flyttefot: Kommunikasjonspraksiser i to IKT-konsulentbedrifter.
 • Moen, Lillian: Fra informasjon til involvering? Endring og organisasjonskultur på Nidar AS i perioden 1992 til 2004.
 • Risa, Hanne: Tvingende nødvendig? En studie av fenomenet tvang i psykiatrien.
 • Sellevold, Fredrik R.: Fra håndkraft til datakraft. Bibsysprosjektet ved Universitetet i Trondheim 1970-1980.
 • Standal, Caroline: Kunnskapsarbeidere i klisteret? Om balansering av jobb- og hjemmeforpliktelser i to IKT-bedrifter.