Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområder: Planlegger, utreder og koordinerer undervisningsvirksomheten i samarbeid med inst.leder, adm.leder og undervisningsledere. Lederstøtte.

Kontakt-/konferansetid: tirsdag - fredag kl.11 - 14.30.

Avtal gjerne tid på forhånd per epost.

Utdanning: Cand.philol. historie 1996 og dr.art 2003.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas; Grande, Jan. (2006) Medisinens historisitet. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Grande, Jan; Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas. (2006) Medisinens historisitet - kan fortiden egentlig produsere noe nytt?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Grande, Jan. (2006) Kryssende historier om syfilis: Diagnoser, behandling, vitenskap og ideer. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Grande, Jan. (2002) Christen Heiberg (1799-1872), dr med, professor. Norsk Biografisk Leksikon, bind 5.
 • Grande, Jan. (2002) Hjalmar Heiberg (1837-1897), professor. Norsk Biografisk Leksikon, bind 5.
 • Grande, Jan. (2002) Tre fortellinger om professor Wilhelm Boecks syfilisasjonsmetode. Nora Levold og Per Østby (red.). Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet.

Rapport/avhandling

 • Grande, Jan. (2006) Medisinske biografier: Kunnskap, objekter og mennesker. 2006. STS arbeidsnotat/ working paper (01/06).
 • Grande, Jan. (2004) Veien, Sannheten og Livet - Norske medisineres vitenskapelige moderniseringsarbeid ca 1840-1880. 2004.
 • Grande, Jan. (2003) Veien,Sannheten og Livet: Norske medisineres vitenskapelige moderniseringsarbeid ca. 1840-1880. 2003. ISBN 82-471-5257-6.
 • Grande, Jan. (2001) "To rom i min mors hus" - Infeksjoner og deviasjoner i norsk kvinnemedisin 1850-1880. 2001. STS-rapport (8/01).
 • Grande, Jan. (2001) "To rom i min mors hus" - Infeksjoner og deviasjoner i norsk kvinnemedisin ca 1850-1880. 2001. Arbeidsnotatserien ved Senter for teknologi, NTNU, Trondheim. (8/01).
 • Grande, Jan. (2000) Tre fortellinger om professor Wilhelm Boecks syfilisasjonsmetode. 2000. Arbeidsnotat, Senter for teknologi og samfunn (6).
 • Grande, Jan. (1998) Environmental Impact Assessments - As Technological System, Discourse or Processes of Translation?. 1998. STS arbeidsnotat/ working paper (11/98).