Forskning ved Instittutt for tverrfaglige kulturstudier

Instittutt for tverrfaglige kulturstudier 

Forskning ved Instittutt for tverrfaglige kulturstudier 

 

Institutt for tverrfaglige kulturstudier har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel ekstern forskningsfinansiering.

Instituttet deltar i nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid.  Forskningen er organisert dels gjennom større tverrfaglige forskningssenter, dels som forskningsgrupper internt på instituttet, og dels som samarbeid mellom enkeltprosjekter. 

 

Liste over aktive prosjekter

 

 

 

12 jun 2020 Sonia Ahmadi

Seksjoner

Seksjoner

Senter for kjønnsforskning driver tverrfaglig og samfunnsaktuell forskning, undervisning og formidling om kjønn, likestilling og mangfold.

Senter for teknologi og samfunn driver grunnlags­orientert forskning, undervisning og formidling innenfor det internasjonale og tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier. 

04 des 2019 Sonia Ahmadi