Forskning ved Instittutt for tverrfaglige kulturstudier

Forsking ved Institutt for tverrfaglege kulturstudiar 

Bilde av Vindmøller
Foto: Marius Korsnes

Institutt for tverrfaglege kulturstudiar har eit aktivt forskingsmiljø med ein høg del ekstern forskingsfinansiering. 

Instituttet deltek i nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskingssamarbeid. Forskinga er organisert dels gjennom større tverrfaglege forskingssenter, dels som forskingsgrupper internt på instituttet, og dels som samarbeid mellom enkeltprosjekt.  

Forskingssenter

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilbyr PhD-kurs for stipendiatar og andre som er interesserte både på NTNU og utanfrå. 

Les om ph.d.-kursa


Aktive prosjekter

Aktive prosjekter

Instituttet har pågåande prosjekt innanfor samfunn og teknologi, og kjønnsforskning.

Oversikt over aktive prosjekt