Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Forskning

Institutt for tverrfaglige kulturstudier har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel ekstern forskningsfinansiering.

Instituttet deltar i nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid.  Forskningen er organisert dels gjennom større tverrfaglige forskningssenter, dels som forskningsgrupper internt på instituttet, og dels som samarbeid mellom enkeltprosjekter. 

Våre forskere er organisert i to forskningsområder, men samarbeider også på tvers av disse.

Senter for kjønnsforskning

 - Med hovedfokus på kjønns- og kulturforskning.

Senter for teknologi og samfunn

 - Med hovedfokus på teknologi- og vitenskapsstudier.