Et utvalg av bøker med bidrag fra instituttets medarbeidere

Forside bok Skjølsvold
Nora Levold (red): Biopolitikk: Kropp, kunnskap og teknologi. Fagbokforlaget 2014 Tomas Moe Skjølsvold: Vitenskap, teknologi og samfunn - En introduksjon til STS. Cappelen Damm 2015
Knut H. Sørensen, Wendy Faulkner and Els Rommes: Technologies of Inclusion:Gender in the Information Society. Tapir Academic Press 2011 Anne Lise Ellingsæter, An- Magritt Jensen og Merete Lie (red) : The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Routledge 2013
Mårtenssen M.,Bailey J., Ringrose, P and Dyrendal A. (Eds.). Fundamentalism in the Modern World: vol. 1: Fundamentalism, Politics and History: The State, Globalisation and Political Ideologies London: IB Tauris 2011. Mårtenssen M.,Bailey J., Ringrose, P and Dyrendal A. (Eds.). Fundamentalism in the Modern World: v. 2: Fundamentalism and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. London: IB Tauris 2011.
 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Helen Jøsok Gansmo, Thomas Berker og Finn Arne Jørgensen (red): Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir akademisk forlag 2011. Anne-Jorunn Berg, Anne Britt Flemmen og Berit Gullikstad (red.): Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir akademisk forlag 2010.

Bokforside

Illustrasjonsbilde/FOTO

Merete Lie, Ragnhild Lund, Gard Hopsdal Hansen (red.): Making it in China . Høyskoleforlaget, Oslo 2008.

Knut H. Sørensen, Helen Jøsok Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl (red.): Vitenskap som dialog – kunnskap i bevegelse. Teknologi- og vitenskapsstudier. Tapir akademisk forlag 2008.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Knut H. Sørensen, Helen J. Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl (red.): Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir akademisk forlag 2008.

Kari Melby, Christina Carlsson Wetterberg and Anna-Birte Ravn (eds.): Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition? Policy Press, 2008.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Trine Annfelt, Britt Andersen og Agnes Bolsø (red.): Når heteroseksualiteten må forklare seg. Kjønnsstudier 1, Tapir akademisk forlag 2008.

Margrethe Aune og Knut H. Sørensen (red.): Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling, Teknologi- og vitenskapsstudier 1, Tapir akademisk forlag 2008.

 

 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Marianne Ryghaug, Bjarne Malvik, Tommy Kleiven og Inger Andresen (red.): Smarte energieffektive bygninger. Tapir akademisk forlag 2007.

Nora Levold og Hendrik Storstein Spilker (red.): Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi . Universitetsforlaget, Oslo 2007.

 

 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg: Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930. MAKADAM förlag & bokproduktion, Gøteborg 2006.

Morten Haugdahl: UFFA 1981-2006. Alternativ ungdomskultur i Trondheim. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2006.