Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Har mastergrad i teknologi, vitenskap og samfunn fra samme sted.

I tillegg til forskning, underviser jeg bachelor- og masterstudenter på kursene KULT2204 Ting og tegn, og KULT3304 Teknologi, innovasjon og samfunnsendring.

Faglige interesser

 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Historie

Forskningsprosjekter

 • PhD-stipendiat: Freezing the Norwegian nation: The import, transformation and appropriation of deep freezing technologies, 1930-1970. (NFR/ESF 2007-2012).
 • Post.Doc: Voices of nature: Representing nature in environmental policy negotiations (NFR/HF NTNU 2012-2014).
 • Forsker: In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems (NFR 2014-2018).
 • Laboratorieliv og samfunnsoppdrag: Noen linjer i historien til Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU (2016-2017)

Verv

 • Book review editor Nordic Journal for Science and Technology Studies (2012-2016)
 • Medlem av rådet for studieprogram for teknologi-vitenskapsstudier, NTNU (2012--)
 • Vitenskapelig komite Nordic Environmental Social Sciences (2014/2015)
 • Instituttrådet for Institutt for tverrfaglige kulturstudier (2009-2014)
 • PhD-komite, Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO (2014)
 • Varamedlem i programstyret for masterprogrammet Natural Resource Management NTNU (2012-2014).
 • Robinzon Price Committee, Society for the history of technology (2012).

Priser

 • Beste foreleser HF, NTNU (2013/2014) (Delt med Thomas Berker)

 

   
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.
 • Finstad, Terje. (2014) The means of modernization: Freezing technologies and the cultural politics of everyday life, Norway 1940-1965. History of artificial cold. Scientific, Technological and cultural issues.
 • Finstad, Terje. (2012) Cool Alliances: Freezers, Frozen Fish and the Shaping of Industry-Retail Relations in Norway, 1950-1960. Transformations of retailing in Europe after 1945.
 • Finstad, Terje. (2012) Det moderne stabbur. Linjer i fryserens og matstellets historie i Norge. Trønderveven. Årbok Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum.

Rapport/avhandling

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2011) Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920 - 1965. 2011. ISBN 978-82-471-3058-2.
 • Finstad, Terje; Østby, Per; Kvaal, Stig. (2007) Våte drømmer. Konstruksjonen av en genetisk modifisert fisk i Norge på 1980-tallet. 2007.