Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i historiske teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

I tillegg til forskning, er jeg nestleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, samt studieprogramleder for Studier i kunnskap teknologi og samfunn (årsstudier og masterprogram).

Faglige interesser

 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Historie

Forskningsprosjekter

 • PhD-stipendiat: Freezing the Norwegian nation: The import, transformation and appropriation of deep freezing technologies, 1930-1970. (NFR/ESF 2007-2012).
 • Post.Doc: Voices of nature: Representing nature in environmental policy negotiations (NFR/HF NTNU 2012-2014).
 • Forsker: In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems (NFR 2014-2018).
 • Modernisering og samfunnsoppdrag: Historien om  Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU (2016-2020)
 • Universitetet i Bergens vitenskapshistorie (UiB 2019-2022)
 • Havansvar et pilotprosjekt i tilknytning til NTNU Oceans (NTNU 2019-2021)
 • SMAT - Smart teknologi for et bærekraftig landbruk (Ruralis 2018-2021)
 • MEATigation - towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation (NFR 2020-2024)
 • LIMBO - Evaluating  emerging AMR threats and future capacity for action in Norwegian livestock agriculture (NFR 2021-2024)

Verv

 • Book review editor Nordic Journal for Science and Technology Studies (2012-2016)
 • Medlem av rådet for studieprogram for teknologi-vitenskapsstudier, NTNU (2012--)
 • Vitenskapelig komite Nordic Environmental Social Sciences (2014/2015)
 • Instituttrådet for Institutt for tverrfaglige kulturstudier (2009-2014)
 • PhD-komite, Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO (2014)
 • Varamedlem i programstyret for masterprogrammet Natural Resource Management NTNU (2012-2014).
 • Robinzon Price Committee, Society for the history of technology (2012).

Priser

 • Beste foreleser HF, NTNU (2013/2014) (Delt med Thomas Berker)
 • Den norske historiske forenings pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift årg. 2019

 

   
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Stokland, Håkon B.; Østby, Per. (2022) Matens meglere. Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid. Cappelen Damm Akademisk. 2022. ISBN 978-82-02-65233-3.
 • Østby, Per; Finstad, Terje; Stokland, Håkon B.. (2020) Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020. Museumsforlaget AS. 2020. ISBN 9788283050837.

Del av bok/rapport

 • Finstad, Terje. (2022) "Å sette maten i banken." Momenter fra fryseboksanleggenes historie. Matens meglere: Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid.
 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Stokland, Håkon B.; Østby, Per. (2022) Introduksjon. Matens meglere. Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid.
 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay; Driessen, Clemens; Hansen, Arve; Wethal, Ulrikke Bryn. (2019) lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. Sustainable governance and management of food systems.
 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.
 • Finstad, Terje. (2014) The means of modernization: Freezing technologies and the cultural politics of everyday life, Norway 1940-1965. History of artificial cold. Scientific, Technological and cultural issues.
 • Finstad, Terje. (2012) Cool Alliances: Freezers, Frozen Fish and the Shaping of Industry-Retail Relations in Norway, 1950-1960. Transformations of retailing in Europe after 1945.

Rapport/avhandling

 • Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter; Søraa, Roger Andre; Finstad, Terje; Melås, Anders Mahlum; Gjefsen, Mads Dahl; Langørgen, Odd Roger; Fuglestad, Eirik Magnus; Hårstad, Renate Marie Butli. (2021) Smart teknologi for et bærekraftig landbruk. 2021. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (9).
 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2011) Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920 - 1965. 2011. ISBN 978-82-471-3058-2.

Andre

 • Finstad, Terje. (2021) But peace is not the best. On scientific controversy. Young researchers night . Forskningsdagene/Akademiet for yngre forskere; Trondheim. 2021-09-24 - 2021-09-24.
 • Finstad, Terje. (2021) Debatt i P2. NRK P2 [Radio]. 2021-10-01.
 • Finstad, Terje. (2021) Er vi klare for en bioteknologisk laks?. Debattmøte litteraturhuset . Center for digital life Norway og Litteraturhuset i Trondhei; Trondheim. 2021-09-15 - 2021-09-15.
 • Finstad, Terje; Elvbakken, Kari Tove. (2021) Olje - vitenskap og ny kunnskapsøkonomi. Forum for vitenskap og demokrati . Forum for vitenskap og demokrati, UiB; UiB, Bergen. 2021-09-29 - 2021-09-29.
 • Finstad, Terje. (2020) 110 år med ingeniører som bygde landet. Gemini [Fagblad]. 2020-09-02.
 • Finstad, Terje; Aune, Margrethe; Egseth, Kine A.. (2020) The domestication triangle. How humans, animals and technology shape each other - the case of automated milking systems. 4S . Society for the social studies of science; Prague. 2020-08-18 - 2020-08-21.
 • Finstad, Terje. (2019) Engineering blue growth: Chaining nature in a mariculture feasability report. Un-packing bio-economy relations: Good economics in the good economy? . Little tools ERC workshop, TIK, UiO; Oslo. 2019-10-14 - 2019-10-15.
 • Finstad, Terje. (2018) Den store rottekrigen. Aftenposten Historie [Avis]. 2018-01-10.