Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

– Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. Ønsker du å delta på et av kursene, må du registrere deg både lokalt og gjennom Studentweb. 

Les mer om kurstilbudet og opptaket.

For eksterne søkere: Generell informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Rangering

Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser rangeres søknadene i følgende rekkefølge:

  1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
  2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
  3. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved NTNU, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
  4. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved annen institusjon, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
  5. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
  6. Andre søkere