Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

– Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. Ønsker du å delta på et av kursene som undervises våren 2022, må du registrere deg både lokalt; gjennom dette skjemaet, og gjennom Studentweb.  

 

All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du laste opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadene i følgende rekkefølge*:

  1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
  2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
  3. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved NTNU, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
  4. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved annen institusjon, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
  5. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
  6. Andre søkere