Senter for teknologi og samfunn (STS)

Senter for teknologi og samfunn (STS)

Vindmøller

 

Senter for teknologi og samfunn driver grunnlags­orientert forskning, undervisning og formidling innenfor det internasjonale og tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier.

Senterets ansatte har bred faglig bakgrunn, med sosiologi, statsvitenskap og historie som de viktigste pilarene. Forskerne samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og institusjoner og er knyttet til ulike internasjonale forskningsprosjekter og -program.

Vår forskning undersøker blant annet samspillet mellom samfunnsendring og teknologisk utvikling, kulturell endring og vitenskapelige nyvinninger, politiske utfordringer og ekspertkunnskap, og institusjonsbygging og -endring.