Våre studier

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Våre studier

Studier på bachelornivå

Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilbyr undervisning i emner på bachelor-nivå, men har ikke egne fullstendige bachelorprogram. Våre emner kan imidlertid inngå som frie (valgbare) emner i de fleste andre BA-grader ved HF og SVT, og i årsstudiene i STS og LIMA.

Årsstudium i studier i kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium i likestilling og mangfold (LIMA)

Begge studiene kvalifiserer for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag og kan inngå som fag 2 i sammensatte BA-grader ved NTNU.

Emnene som undervises har enten utgangspunkt i fagmiljøet ved Senter for kjønnsforskning (SKF) eller i fagmiljøet ved Senter for teknologi og samfunn (STS) eller de er samarbeidsprosjekt der lærere fra begge forskningssentra bidrar.

Studier på masternivå

Vi tar opp studenter til to masterprogram:

Masterprogram i likestilling og mangfold

Masterprogram i studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Masterstudentene har noe undervisning i fellesskap, og tar i tillegg fordypningsemner som enten hører  til fagfeltet kultur- og kjønnsstudier (KKS) eller til fagfeltet studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS).

På masternivå tilbyr vi også en landsby i Eksperter i Team, og emnet Humanister i praksis

Phd-studier

Phd-programmet i tverrfaglige kulturstudier

Kurs på doktorgradsnivå

 

Studieveiledning

Godt å vite

Godt å vite

Er du student ved KULT? I vår "Godt å vite" finner du det meste du trenger å vite, praktisk informasjon, kontaktinfo, informasjon om masteroppgave, eksamen, studieløp etc.

Godt å vite for KULT-studenter

Studiehåndbok og pensum