Ukebladet

Ukebladet

Coming soon! KULTs Ukeblad inneholder intern informasjon til glede for både studenter og ansatte.

Våre studier

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Våre studier

Studier på bachelornivå

Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilbyr undervisning i emner på bachelor-nivå, men har ikke egne fullstendige bachelorprogram. Våre emner kan imidlertid inngå som frie (valgbare) emner i de fleste andre BA-grader ved HF og SVT, og i årsstudiene i STS og LIMA.

Årsstudium i studier i kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium i likestilling og mangfold (LIMA)

Begge studiene kvalifiserer for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag og kan inngå som fag 2 i sammensatte BA-grader ved NTNU.

Emnene som undervises har enten utgangspunkt i fagmiljøet ved Senter for kjønnsforskning (SKF) eller i fagmiljøet ved Senter for teknologi og samfunn (STS) eller de er samarbeidsprosjekt der lærere fra begge forskningssentra bidrar.

Studier på masternivå

Vi tar opp studenter til to masterprogram:

Masterprogram i likestilling og mangfold

Masterprogram i studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Masterstudentene har noe undervisning i fellesskap, og tar i tillegg fordypningsemner som enten hører  til fagfeltet kultur- og kjønnsstudier (KKS) eller til fagfeltet studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS).

På masternivå tilbyr vi også en landsby i Eksperter i Team, og emnet Humanister i praksis

Phd-studier

Phd-programmet i tverrfaglige kulturstudier

Kurs på doktorgradsnivå

 

Studieveiledning

Godt å vite

Godt å vite

Er du student ved KULT? I vår "Godt å vite" finner du det meste du trenger å vite, praktisk informasjon, kontaktinfo, informasjon om masteroppgave, eksamen, studieløp etc.

Godt å vite for KULT-studenter

Studiehåndbok og pensum