Forskerutdanning

Instituttet har et omfattende forskerutdanningstilbud.

Her finner du informasjon om forskerkursene som arrangeres fra instituttet.

Ønsker du informasjon om ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, finner du det på det humanistiske fakultets nettsider.


Vi tilbyr to faste doktorgradskurs:

KULT8850/8851 - Vitenskapsteori (hvert semester)

KULT8860/8861 - Tale, tekst og tolkning (en gang i året).

Kursene er samlingsbaserte og er åpne for studenter fra NTNU og andre norske og nordiske universiteter. Kursene forutsetter ph.d-opptak, men kan også tas av andre dersom det er ledig plass. Kursene holdes på engelsk.


Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning holdes hvert år i samarbeid med øvrige sentra for kvinne- og kjønnsforskning.


I tillegg arrangerer instituttet tematisk orienterte forskerkurs etter behov.

KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur

KULT8874 - Kvinne- og kjønnsstudier


 

Informasjon om opptak til kursene

Slik melder du interesse for kursene KULT8850/51 og KULT8860/61, innen 1. feb/1. sept.

NB! KULT8850 og 8860 gir 7,5 studiepoeng. Trenger du 10 studiepoeng melder du deg opp til KULT8851 eller 8861. Forskjellen er kun essayets omfang, og dette kan også endres underveis.

English:

To apply for the courses: Register in Studentweb by Feb 1/Sept 1.

External students: More information at www.ntnu.edu/studies/researchcourses

 


Tidsplan for faste forskerkurs

KULT8850/51 Theories of science

Course plan Autumn 2018

Programme

Introduction day:
Wednesday September 26

Main bulk of sessions and lectures:

Tuesday October 30
Wednesday October 31
Thursday November 1
Friday November 2

Paper presentations and commenting session

Friday November 30

KULT8860/61 - Tale, tekst og tolkning  - Phd-kurs i forskningsmetode

Kurset holdes trolig neste gang våren 2019

 

Spørsmål om kursene?

Kontakt lotte.saether@ntnu.no, tel 73 59 17 88