Forskerutdanning

Forskerutdanning

Instituttet har et omfattende forskerutdanningstilbud.

Her finner du informasjon om forskerkursene som arrangeres fra instituttet.

Ønsker du informasjon om ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, finner du det på det humanistiske fakultets nettsider.


Vi tilbyr to faste doktorgradskurs:

KULT8850/8851 - Vitenskapsteori (hvert semester)

KULT8860/8861 - Tale, tekst og tolkning (en gang i året).

Kursene er samlingsbaserte og er åpne for studenter fra NTNU og andre norske og nordiske universiteter. Kursene forutsetter ph.d-opptak, men kan også tas av andre dersom det er ledig plass. Kursene holdes på engelsk dersom det er behov for det.


Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning holdes hvert år i samarbeid med øvrige sentra for kvinne- og kjønnsforskning.


I tillegg arrangerer instituttet tematisk orienterte forskerkurs etter behov - ta kontakt for nærmere informasjon. 

KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur

KULT8874 - Kvinne- og kjønnsstudier


 

Informasjon om opptak til kursene

Informasjon om opptak til kursene


1. september 2020: kurset i vitenskapsteori er fulltegnet!

Meld din interesse hos sonia.ahmadi@ntnu.no før du melder deg opp - det er ikke alltid det er ledige plasser.

Vurderingsmelding

  • Interne studenter melder seg opp via studentweb.
  • Studenter som ikke er tilknyttet NTNU må sende inn egen søknad, se https://www.ntnu.no/studier/opptak/forskerkurs
  • Studenter som har mastergrad fra NTNU, men ikke studierett på et phd-program må søke om emnestudierett før de kan melde seg opp, se https://www.ntnu.no/studier/opptak/enkeltemner
  • NB! KULT8850 og 8860 gir 7,5 studiepoeng. Trenger du 10 studiepoeng melder du deg opp til KULT8851 eller 8861. Forskjellen er kun essayets omfang, og dette kan også endres underveis.

English:


To apply for the courses:

 


Tidsplan for faste forskerkurs

Tidsplan for faste forskerkurs

KULT8850/51 Vitenskapsteori

Høsten 2020: Kurset er fulltegnet!

Samlinger høsten 2020

Samling I: 23 og 24 september

Samling II: 28 og 29 oktober

Samling III: 18 og 19 november.

Kurset planlegges med fysisk tilstedeværelse

Kursprogram høsten 2020 

Announcement: KULT8873 Science, technology and culture

KULT8860/61 - Tale, tekst og tolkning  - Phd-kurs i forskningsmetode

Holdes neste gang våren 2021

Kursprogram våren 2020

For påmelding: kontakt sonia.ahmadi@ntnu.no 

 

 

 

08 sep 2020 Sonia Ahmadi

Spørsmål om kursene?

Spørsmål om kursene?