Forskerutdanning

Instituttet har et omfattende forskerutdanningstilbud.

Her finner du informasjon om forskerkursene som arrangeres fra instituttet.

Ønsker du informasjon om ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, finner du det på det humanistiske fakultets nettsider.


Vi tilbyr to faste doktorgradskurs:

KULT8850/8851 - Vitenskapsteori (hvert semester)

KULT8860/8861 - Tale, tekst og tolkning (en gang i året).

Kursene er samlingsbaserte og er åpne for studenter fra NTNU og andre norske og nordiske universiteter. Kursene forutsetter ph.d-opptak, men kan også tas av andre dersom det er ledig plass. Kursene holdes på engelsk dersom etterspørselen er stor nok.


Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning holdes hvert år i samarbeid med øvrige sentra for kvinne- og kjønnsforskning.


I tillegg arrangerer instituttet tematisk orienterte forskerkurs etter behov.

KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur

KULT8874 - Kvinne- og kjønnsstudier


 

Informasjon om opptak til kursene

Her melder du din interesse for kursene KULT8850/51 og KULT8860/61 innen 1. februar/1. september.

I tillegg må studentene selv melde seg opp til eksamen.

NB! KULT8850 og 8860 gir 7,5 studiepoeng. Trenger du 10 studiepoeng melder du deg opp til KULT8851 eller 8861. Forskjellen er kun essayets omfang, og dette kan også endres underveis.

English:

To apply for the courses: Use the form below. You also have to register in Studentweb.

External students: More information at www.ntnu.edu/studies/researchcourses

 

 

Fill out my online form.

Tidsplan for faste forskerkurs

KULT8850/51 Phd-kurs i vitenskapsteori/Theories of science

Kurset undervises i bolker over hele dager. Kursdager våren 2018:

6. februar
20.,21. og 22. mars
11.-12. april

Kursprogram med litteraturoversikt

KULT8860/61 - Tale, tekst og tolkning  - Phd-kurs i forskningsmetode

Våren 2018: Kurset undervises hele dager 27. februar-2. mars.

Kursprogram med litteraturoversikt

Spørsmål om kursene?

Kontakt lotte.saether@ntnu.no, tel 73 59 17 88