Forskerutdanning

Instituttet har et omfattende forskerutdanningstilbud.

Her finner du informasjon om forskerkursene som arrangeres fra instituttet.

Ønsker du informasjon om ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, finner du det på det humanistiske fakultets nettsider.


Vi tilbyr to faste doktorgradskurs:

KULT8850/8851 - Vitenskapsteori (hvert semester)

KULT8860/8861 - Tale, tekst og tolkning (en gang i året).

Kursene er samlingsbaserte og er åpne for studenter fra NTNU og andre norske og nordiske universiteter. Kursene forutsetter ph.d-opptak, men kan også tas av andre dersom det er ledig plass. Kursene holdes på engelsk dersom etterspørselen er stor nok.


Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning holdes hvert år i samarbeid med øvrige sentra for kvinne- og kjønnsforskning.


I tillegg arrangerer instituttet tematisk orienterte forskerkurs etter behov.

KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur

KULT8874 - Kvinne- og kjønnsstudier


 

Tidsplan for faste forskerkurs

KULT8850/51 Phd-kurs i vitenskapsteori/Theories of science

Autumn 2017:'

The course will be taught in English.

October 4-5 (Room 3432, Dragvoll)

November 1-2 (Room 3432, Dragvoll)

November 29-30 (Bårdshaug Herregård, Orkanger.)

The final course program will be ready after September 1.

Application:Studentweb and: https://www.ntnu.no/kult/pamelding

KULT8860/61 - Tale, tekst og tolkning  - Phd-kurs i forskningsmetode

Neste kurs er planlagt våren 2018.

Informasjon kommer i desember 2017.

Informasjon om opptak til kursene

For å få oversikt over deltagernes bakgrunn ber vi alle interesserte om å melde seg via vårt interne påmeldingsskjema.


I tillegg må studentene melde seg opp til eksamen innen 1. februar/1. september.

Spørsmål om kursene?

Kontakt lotte.saether@ntnu.no, tel 73 59 17 88