Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Råd og utvalg ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Ledergruppe

 • Instituttleder Margrethe Aune
 • Nestleder Guro Korsnes Kristensen
 • Administrativ leder Kari Bergheim
 • Forskningsleder Thomas Berker
 • Undervisningsleder Berit Gullikstad
 • Undervisningsleder Nora Levold

Utvidet ledergruppe

Valgt for 4 år:

 • Siri Øyslebø Sørensen
 • Tomas Moe Skjølsvold
 • Lotte Sæther
  Vara: Terje Finstad og Guro Korsnes Kristensen

Valgt for 1 år:

 • Gunhild Tøndel.
  Vara: Gisle Solbu
 • Studentrepresentanter: Bård Haugland (STS) og Ida Johnsen Ingebrigtsen (KKS)

Saksforbereder og referent: rådgiver Jan Groven Grande

Programråd for master i likestilling og mangfold

 • Berit Gullikstad (programrådsleder)
 • Priscilla Ringrose (fast ansatt)
 • Siri Øyslebø Sørensen (fast ansatt)
 • Malin Noem Ravn (ekstern representant, Instituttleder Sosialantropologisk inst., NTNU)
 • Maria Smaradottir (ekstern repr.,  Trondheim Kommune)
 • Ida Johnsen Ingebrigtsen (studenttillitsvalgt, master LIMA) (1 år)
 • Lotte Sæther (sekretær)

Programråd for studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

 • Nora Levold (programrådsleder)
 • Robert Næss (fast ansatt)
 • Kristine Ask (fast ansatt)
 • Terje Finstad (midlertidig ansatt)
 • Birgit Thorsen (tidligere masterstudent, nå kommunikasjonskonsulent hos Trondheim Havn
 • Tove Johnsen (tidligere masterstudent, nå rådgiver i Enova)
 • Bård Haugland (master STS) (1 år)
 • Emma Veland (ÅSTS, 1 år)
 • Lotte Sæther (sekretær)

Undervisningsutvalg

 • Jan Groven Grande
 • Berit Gullikstad
 • Margrethe Aune
 • Kari Bergheim
 • Nora Levold
 • Lotte Johanne Sæther

 

Illustrasjonsbilde/FOTO