Bakgrunn og aktiviteter

Jeg kan bistå om du har spørsmål om masterstudiene eller årsstudiene i Likestilling og mangfold og Studier av kunnskap, teknologi og samfunn. Eller geleide deg videre i NTNU-systemet dersom det er behov for det.

Arbeidsområder:

  • Studieveiledning
  • Eksamensadministrasjon
  • Administrasjon av PhD-kurs
  • Bestillinger

Utdanningsbakgrunn:

  • Cand. scient (hovedfag) i biologi, mellomfag arkeologi, årsstudium nordisk.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Annen erfaring:

  • Studieadministrasjon DMMH
  • Studieadministrasjon HiST