Studier

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studier

Institutt for pedagogikk og livslang læring tilbyr studier i pedagogikk, rådgivningsvitenskap og voksnes læring. Vi tilbyr årsstudium, bachelorprogram, masterprogram, ph.d. og etter- og videreutdanning.

Hos oss kan du blant annet lære om kommunikasjon, oppvekst, utdanning, relasjoner og samspill. 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Studietilbud

Studietilbud

Årsstudium og bachelorprogram

Masterprogram

Ph.d.-program

Masterprogram – Etter- og videreutdanning (EVU)

Enkeltemner og spesialiseringer

Hva er etter- og videreutdanning?

Etter- og videreutdanning (EVU) er tilrettelagt for studenter som er i jobb. Du finner en oversikt på nettsidene til NTNU Videre.
 

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 viser resultatene fra en kandidatundersøkelse ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Jobbmuligheter" for hvert av studieprogrammene våre.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet