Studieveiledning

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieveiledning

Coloured pencils in a line. Photo.
Foto: Olia Gozha/Unsplash

Har du spørsmål om studiene dine eller om det å være student, kan du ta kontakt med en studieveileder. Studieveilederen svarer på spørsmål om blant annet utdanningsplaner, emnevalg, innpassing av emner, permisjon og forhold rundt eksamen. Vi tilbyr samtale om trivsel og mestring, utveksling og karrierevalg.

Du avtaler veiledningstime ved å sende oss en e-post eller ta direkte kontakt med din studieveileder. Du velger om du vil ha veiledning via Teams, oppmøte, e-post eller telefon.

Her ser du hvilken studieveileder du kan ta kontakt  med i de forskjellige studieprogrammene:

Informasjon til alle studenter ved instituttet

Informasjon til alle studenter ved instituttet

Til alle studenter ved instituttet

Som student har du selv ansvar for å holde deg oppdatert. Vi har samlet en liste over nyttige lenker med informasjon. 

Det er viktig at du sjekker din student-e-postkonto ved NTNU jevnlig. Vi bruker hovedsakelig din tildelte NTNU-epostadresse for å sende ut viktig informasjon. Din NTNU-epostadresse er [brukernavn]@stud.ntnu.no

Din timeplan blir tilgjengelig i timeplanverktøyet i TP etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne. Lenker til emnene dine kan du blant annet finne i studieplanen under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden din.

Nærmere informasjon og endelig forelesningsplan for hvert enkelt emne blir lagt ut i Blackboard ved oppstarten av semesteret. Du får tilgang til emnet i Blackboard når du har undervisningsmeldt deg.

Gjennom studentdemokratiet kan du være med å utvikle NTNU og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt. Det er programtillitsvalgt og instituttillitsvalgt som skal ivareta dine interesser. Her kommer du i kontakt med dine tillitsvalgte for studieprogrammet og instituttet.

Bachelorstudenter

Bachelorstudenter kan bruke åpne lesesaler.

Masterstudenter

Masterstudentene søker om å få tildelt lesesalsplass ved instituttet. Du må søke om lesesalsplass hvert semester uansett om du har søkt om dette i tidligere.

Reglement, søknadsfrister og elektronisk søknad om lesesalsplass finner du på Innsida.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for det, kan du kontakte tilretteleggingstjenesten for å søke om fast lesesalsplass. Dette gjelder også bachelorstudenter.

Ved uforutsette hendelser ved eksamen (sykdom e.l.), ta kontakt med instituttet på tlf. 73 59 19 50.

Med Nettskjema-diktafon kan du ta lydopptak på smarttelefon og sende opptakene til Nettskjema. Nettskjema transkriberer alle opptak levert etter 1. juni 2023 automatisk. Appen kan også brukes sammen med Tjenester for Sensitive Data (TSD).

Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb. Master- og bachelorgradsvitnemål blir tilsendt automatisk. Du kan lese mer om dette på Innsidas temasider om karakterutskrift og vitnemål.