Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieveiledning

Har du spørsmål om våre studier eller om det å være student, kan du ta kontakt med våre studieveiledere. 

Du avtaler veiledningstime ved å sende en epost til kontakt@ipl.ntnu.no eller tar direkte kontakt med din studieveileder. Vi gir også veiledning per e-post og telefon. 

Her ser du hvilken studieveileder du bør ta kontakt ved de ulike studiprogrammene:

Informasjon til deg som er student

Hvordan holde deg informert?

Som student har du selv ansvar for å holde deg oppdatert. Vi har samlet en liste over nyttige lenker med informasjon. 

Det er viktig at du sjekker din student-epostkonto ved NTNU jevnlig. Vi bruker hovedsakelig din tildelte NTNU-epostadresse for å sende ut viktig informasjon. Din NTNU-epostadresse er [brukernavn]@stud.ntnu.no

Informasjon for nye studenter ved IPL

Her finner du presentasjonene som ble brukt på orienteringsmøtene for nye studenter:

Og her finner du heftet med informasjon for nye studenter ved Institutt for pedagogikk og livslang læring: 

Pensumlister

Planlegg studiet

Timeplan

 

Timeplan for hvert enkelt emne finner du på emnesidene. For å finne emnesiden må først søke opp et emne. Når du har søkt opp et emne, og klikket deg inn på emnesiden, kan du finne en fane som heter "timeplan". Under denne fanen finner du timeplanen for emnet. 

Nærmere informasjon og endelig forelesningsplan for hvert enkelt emne blir lagt ut i Blackboard ved oppstarten av semesteret. Du får tilgang til emnet i Blackboard når du har undervisningsmeldt deg.

Breddeår i rådgivning og voksnes læring

Er du tatt opp på et bachelorprogram og ser etter et spennende breddeår kan våre emner innen rådgivning og voksnes læring være noe for deg. Her kan du tilegne deg kunnskaper om kommunikasjonsmønstre, ulike læringsarenaer og karrierevalg. Du blir også trent i å observere og å diskutere enkle rådgivningssamtaler i grupper. Les mer om breddeår i rådgivning og voksnes læring

Studere i utlandet

Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder på instituttet se kontaktinformasjon på denne siden. Annen veiledning finner du her:

Eksamen

 

Ved uforutsette hendelser ved eksamen (sykdom e.l.), ta kontakt med instituttet. 

Masteroppgave

Utlån av AV-utstyr

Instituttet låner ut AV-utstyr til masterstudenter. Vi har følgende AV-utstyr tilgjengelig for utlån:

  • Digitale diktafoner
  • Videokamera med mikrofon, kamerastativ og minnepinne til overføring av større filer

Er du masterstudent på rådgivningsvitenskap eller voksnes læring reserverer utstyr på 73 59 28 00 eller på e-post kontakt@ipl.ntnu.noEr du masterstudent på en av studieretningene innen pedagogikk reserverer du utstyr på telefon 73 59 19 50 eller på e-post kontakt@ipl.ntnu.no.

Du henter utstyr på paviljong A, rom 101. Ved henting av utstyr må du betale et depositum på kr 200,- Depositumet refunderes når du leverer utstyret. Lånetiden er normalt på 1 uke, men kan forlenges etter nærmere avtale med instituttet.

Karakterutskrift og vitnemål

Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb eller fås ved henvendelse til Studentservice. Master- og bachelorgradsvitnemål blir tilsendt automatisk, du kan lese mer om dette på Innsidas temasider om bestilling av karakterutskrift og vitnemål.

Lesesalsplasser

Masterstudenter

Ved semesterstart må masterstudentene søke om å få tildelt lesesalsplass ved instituttet. Du må søke om lesesalsplass hvert semester uansett om du har søkt om dette i tidligere semester.

Reglement og elektronisk søknad om leseplass finner du på Innsida.
Søknadsfrister:
Høstsemester: 24. august
Vårsemester: 15. januar

Bachelorstudenter     

Vi har dessverre ikke egne lesesalplasser for bachelorstudenter. Bachelorstudenter kan bruke åpne lesesaler.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for det kan du kontakte tilretteleggingstjenesten for å søke om fast lesesalsplass. Dette gjelder også bachelorstudenter.