Ledige stillinger

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ledige stillinger

Bord med skrivebok, kaffe og blomster. Foto.

Stipendiat i pedagogikk/læring i arbeidsliv og samfunn

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er det ledig stilling som stipendiat i tre år.

Stipendiaten skal inngå i forskergruppen Læring i arbeidsliv og samfunn ved IPL og i et tverrfaglig prosjekt som omhandler AI (artificial intelligence) og persontilpasset medisin innenfor prostatakreft (PROPERMED). Prosjektet inkluderer fire stipendiater fra ulike fagmiljøer, og for stillingen ved IPL ønsker vi en tydelig samfunnsvitenskapelig profil.

Du kan lese mer om stillingen her. Søknadsfrist 13.02.23.

Ledige stillinger ved NTNU blir publisert på Jobb-Norge.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet