Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ledige stillinger

Det er for tiden utlyst følgende stillinger:

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring har vi ledig en fast stilling som professor, alternativt førsteamanuensis.

Søknadsfrist: 2.7.2017

Den utlyste stillingen forventes å bidra med forskning og undervisning innenfor ett eller flere av disse områdene. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og arbeidsoppgavene forutsetter et utpreget samarbeid mellom kolleger på instituttet og institusjonen for øvrig, men også med samarbeidende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det vurderes som positivt om den som tilsettes kan bidra til utvikling av forskning og undervisning på tvers av eksisterende fagområder på instituttet.

Stillingen vil i tillegg knyttes spesielt opp til undervisning i kvantitativ metode og til prosjektutvikling på tvers av fagområder.

Les hele søknadsteksten

Læringsassistenter for VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

Søknadsfrist: 19.5.2017

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) søker etter 4 læringsassistenter for den kvantitative delen av vårt introduksjonsemne i forskningsmetode (VLR2007/VLR3007) høsten 2017.

Les hele søknadsteksten her.

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveiledere ved instituttet

Besøksadresse: Loholt allé 85, Paviljong A, 
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook