Ledige stillingar

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ledige stillingar

Bord med skrivebok, kaffe og blomster. Foto.
Foto: unsplash.com

Om instituttet

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er eit samfunnsvitskapleg kunnskapsmiljø for forsking, undervisning og formidling. Instituttet bidreg med forskingsbasert kunnskap om oppvekst, skule, utdanning og arbeidsliv i eit livslangt perspektiv. Fagområda til instituttet er pedagogikk, læringa til vaksne, rådgivingsvitskap, tverrfagleg barneforsking og universitetspedagogikk.

Ledige stillingar ved NTNU blir publisert på Jobb-Norge.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

Tilsette
Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillingar


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studierettleiing:
Ta kontakt med studierettleiarane ved instituttet