Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ledige stillinger

Det er for tiden utlyst følgende stillinger:

Førsteamanuensis i pedagogikk

Stillingen er rettet mot området barn og unges oppvekst og sosialisering, og med vekt på skolen som sosialiseringsarena.
Søknadsfrist 17. juni

Jobb-Norge finner du flere ledige stillinger ved NTNU.

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveiledere ved instituttet

Besøksadresse:
Ekspedisjonen har åpent mandag-fredag 9-14
og holder til i
Loholt allé 85, Paviljong A 
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook