Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ledige stillinger

Det er for tiden utlyst følgende stillinger:

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig tre midlertidige stillinger som stipendiater for en periode på tre år, uten arbeidsplikt.

Søknadsfrist: 5.12..2017

Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingene er knyttet til ph.d-programmet i pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

SU-81 Stipendiat i voksnes læring knyttet til populærkultur og sosiale medier

SU-82 Stipendiat i spesialpedagogikk knyttet til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

SU-83 Stipendiatstilling i pedagogikk knyttet til ungdoms mediebruk

Du kan lese hele utlysningeteksten på jobbnorge.no

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveiledere ved instituttet

Besøksadresse: Loholt allé 85, Paviljong A 
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook