Utdanningsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Utdanningsvitenskap

– Fagretning tverrfaglig barneforskning

Tverrfaglig barneforskning

Fagretningen i tverrfaglig barneforskning er teoretisk og metodisk forankret i den sosiale barne- og barndomsforskningen som inkluderer tilnærminger knyttet til bl.a. sosiologi, antropologi og geografi. Den tar utgangspunkt i barndom som sosiale fenomen, barn som samfunnsaktører og barndom sett i en samfunnsmessig, kulturell og historisk kontekst.

Fokus på barns perspektiver og hverdagsliv i relasjon til andre generasjoner knyttes til hvordan strukturelle betingelser griper inn i barns liv og former og endrer syn på barn og barndom. Fagretningen har en internasjonal profil der stipendiater og doktorgradsavhandlinger er sentrale i rekruttering til, og kunnskapsbygging i, et forholdsvis ungt fagfelt.