Rom for alle og blikk for den enkelte, trinn 2 - Tilpasset opplæring med fokus på elever med utfordringer

Kurset er en direkte oppfølger til "Rom for alle og blikk for den enkelte, trinn 1 - PED6300 . Det er beregnet på lærere i videregående skole og ansatte ved opplæringskontor for videregående skoler. Hensikten med kurset er å bidra til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring, slik at behovet for spesialundervisning kan reduseres.

Målgruppe:

Lærere i videregående skole og ansatte ved opplæringskontor for videregående skoler som har gjennomført trinn 1

Kursbeskrivelse:

Innhold
- Kurset fokuserer på mestring, deltakelse og trivsel for alle.
- Helhetstenkning er et stikkord, der en kombinerer prinsipper for god tilrettelegging av læringsmiljøet, med mer individorientert tenkning og tiltak rettet mot enkeltelever.
- Teori og praksis knyttet opp mot psykososial adferd, foreldresamarbeid, klasseledelse og rådgivning.
- Samarbeid mellom ulike aktører vil stå sentralt
 

Gjennomføring/arbeidskrav
- Det vil bli avholdt tre samlinger på til sammen 4 dager, der den første samlingen går over to dager. Samlingene vil inneholde en kombinasjon av forelesninger og studentaktivitet i grupper.
- I tillegg til aktivitet på samlingene er det noe studentaktivitet mellom samlingene knyttet opp mot læringsplattformen itslearning.
- Evalueringen er basert på to innleverte oppgaver (case). 

Eksamensbeskrivelse:

Innlevering av 2 oppgaver og aktiviteter på nettet

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger på NTNU i Trondheim høsten 2015

Første samling: 29. - 30. september

Andre samling: 4. november

Tredje samling: 2. desember

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: Sør-Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 7500 for deltakere som er ansatt i fylkeskommunen. Semesteravgift til Studentsamskipnaden (kr 550) og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

Søknadsfrist:

15.06.2015

Fagansvarlig/Forelesere:

Lena Buseth
Universitetslektor, Pedagogisk institutt
Telefon: 73 55 11 48
E-post: lena.buseth@svt.ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61

Samarbeidspartnere:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, gjennomført Rom for alle og blikk for den enkelte, trinn 1 (PED6300)

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Itslearning

Referanser:

Kursdeltaker våren 2014:
Dette kurset er noe alle som arbeider med barn og ungdom har behov for!

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset bør markedsføres mot alle som jobber med pedagogisk virksomhet for å styrke forståelsen av elevenes syn og handling i skolesammenheng for å bli bedre innen sitt arbeid med elever.

Kursdeltaker våren 2014:
Dette er et meget flott opplæringstilbud for oss som jobber i skolen, arbeidsmengden passer bra når man jobber 100% samtidig. Håper på et Trinn 3 for videre utdanning

Kursdetaljer

Startdato: 29.09.2015

Søknadsfrist: 15.06.2015

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PED6301

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse