Studenttillitsvalgte ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studenttillitsvalgte ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Hvis du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller om dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine to instituttillitsvalgte (ITV). Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt, kan du også kontakte din programstillitsvalgte (PTV). Alle ITV-er og PTV-er har skrevet under taushetserklæring.

Instituttillitsvalgte (ITV)

Programtillitsvalgte (PTV)

Tilbakemelding

For tilbakemelding på enkeltemner kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for det aktuelle emnet. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard. 

Følgende avvik meldes via Si fra-portalen:

 • utdanningskvalitet
 • helse, miljø og sikkerhet
 • informasjonssikkerhet og personvern
 • bygg og rom
 • alvorlige kritikkverdige forhold
01 feb 2024

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversikt over studentdemokratiet ved NTNU:

 • NTNU-styret
 • Fakultetstillitsvalgte
 • Instituttillitsvalgte
 • Programtillitsvalgte
 • Referansegrupper med studenter i alle emner
 • Alle studentene

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet