Studenttillitsvalgte ved IPL

Hvis du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller om dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine to Instituttillitsvalgte (ITV). Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt kan du også kontakte din programstillitsvalgte (PTV). Alle ITVer og PTVer har skrevet under taushetserklæring.

 

Instituttillitsvalgte

Siri Christina Frengen, Erlend Oldebråten Nilsen og May Gresdahl

Programtillitsvalgte

Bachelor i rådgivning og voksnes læring: Siri Christina Frengen (3. året)

Bachelor og årsstudium i pedagogikk: Magnus Landheim  (3. året)

Master i pedagogikk: Mari Aarsund Klokk (Utdanning og oppvekst), Elle Cerullo (Spesialpedagogikk)

Master i voksnes læring: Kari Rognerud Granlund 

Master i rådgivningsvitenskap: Hagar Sharoni (2. året)

Master's programme in Childhood Studies: Helene Dyrland

 

For tilbakemelding på enkeltemner kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for det aktuelle emnet. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard. 

Gjelder din tilbakemelding avvik (dvs. saker som ikke gjelder undervisningen direkte) kan du bruke NTNUs elektroniske avvikssystem.

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversikt over studentdemokratiet ved NTNU:

  • NTNU-styret
  • Fakultetstillitsvalgte
  • Instituttillitsvalgte
  • Programtillitsvalgte
  • Referansegrupper med studenter i alle emner
  • Alle studentene