Utdanningsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Utdanningsvitenskap

– Fagretning pedagogikk

Bilde pedagogikk phuv

To personer sitter og snakker sammen i en sofa. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Pedagogikk

Pedagogikk er en tverrfaglig disiplin, hvor ulike kunnskapsinteresser og perspektiver kan danne utgangspunkt for et avhandlingsarbeid. Fagretningen i pedagogikk har en bred tilnærming til kunnskap, kompetanse, utvikling og utdanning i et livslangt læringsperspektiv.

Forskningen retter seg mot prosesser på ulike nivå knyttet til formelle og uformelle kontekster og arenaer, slik som barnehage, skole, høyere utdanning, organisasjon og arbeidsliv, hverdag og fritid. Metodisk åpnes det for doktorgradsprosjekt med ulike design.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

I prosjektbeskrivelsen (5–10 sider) skal du redegjøre for tema, problemstillinger, teori og metode, i tillegg til vurdering av og refleksjon over forskningsetiske utfordringer. Prosjektbeskrivelsen skal i tillegg inneholde plan for gjennomføring av opplæringsdelen, midtveis- og sluttseminarer, og plan for formidling på nasjonale og internasjonale arenaer. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av instituttet før fakultetet foretar opptak.

Søknader om opptak behandles fortløpende. Frist for å sende inn prosjektbeskrivelser er én uke før møtene i ph.d.-utvalget. Prosjektbeskrivelsen sender du til kontakt@ipl.ntnu.no. Se også opptakskrav for ph.d.-programmet.