Ph.d.-program (doktorgrad)

Utdanningsvitenskap

– Fagretning pedagogikk

Pedagogikk er en tverrfaglig disiplin, hvor ulike kunnskapsinteresser og perspektiver kan danne utgangspunkt for et avhandlingsarbeid. Fagretningen i pedagogikk har en bred tilnærming til kunnskap, kompetanse, utvikling og utdanning i et livslangt læringsperspektiv.

Forskningen retter seg mot prosesser på ulike nivå knyttet til formelle og uformelle kontekster og arenaer, slik som barnehage, skole, høyere utdanning, organisasjon og arbeidsliv, hverdag og fritid. Metodisk åpnes det for doktorgradsprosjekt med ulike design.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektbeskrivelsen (5–10 sider) skal du redegjøre for tema, problemstillinger, teori og metode, i tillegg til vurdering av og refleksjon over forskningsetiske utfordringer. Prosjektbeskrivelsen skal i tillegg inneholde plan for gjenomføring av opplæringsdelen, midtveis- og sluttseminarer, og plan for formidling på nasjonale og internasjonale arenaer. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av instituttet før fakultetet foretar opptak. Søknader om opptak behandles fortløpende. Frist for å sende inn prosjektbeskrivelser er én uke før møtene i ph.d.-utvalget (se under for møtedatoer). Prosjektbeskrivelsen sender du til kontakt@ipl.ntnu.no. Se også opptakskrav for ph.d.-programmet. 

Ph.d.-utvalget for pedagogikk

Ph.d.-utvalget for pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring har møter på følgende datoer i høstsemesteret:

 
  • Tirsdag 20. august kl. 09.00–11.00
  • Tirsdag 10. september kl. 09.00–11.00
  • Onsdag 30. oktober kl. 09.00–11.00
  • Onsdag 20. november kl. 09.00–11.00
  • Ondag 11. desember kl. 09.00–11.00