Rom for alle og blikk for den enkelte, trinn 1 - Tilpasset opplæring med fokus på elever med utfordringer

Kurset er beregnet på alle lærere videregående skole og ansatte ved opplæringskontor for videregående skoler. Hensikten med kurset er å bidra til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring, slik at behovet for spesialundervisning kan reduseres.

Målgruppe:

Lærere i videregående skole og ansatte ved opplæringskontor for videregående skoler

Kursbeskrivelse:

Innhold
- Kurset fokuserer på mestring, deltakelse og trivsel for alle.
- Helhetstenkning er et stikkord, der en kombinerer prinsipper for god tilrettelegging av læringsmiljøet, med mer individorientert tenkning og tiltak rettet mot enkeltelever.
- Teori og praksis knyttet opp mot klasseledelse, psykisk helse, motivasjon, selvoppfatning, mestring og relasjoner.
- Samarbeid mellom ulike aktører vil stå sentralt
- Arbeid med IOP inngår

Gjennomføring/arbeidskrav
- Det vil bli avholdt tre samlinger på til sammen 4 dager, der den første samlingen går over to dager. Samlingene vil inneholde en kombinasjon av forelesninger og studentaktivitet i grupper.
- I tillegg til aktivitet på samlingene er det noe studentaktivitet mellom samlingene knyttet opp mot læringsplattformen itslearning.
- Evalueringen er basert på to innleverte oppgaver (case). 

Eksamensbeskrivelse:

Innlevering av oppgave

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2016

Første samling: 8. - 9. februar

Andre samling: 15. mars

Tredje samling: 19. april

 

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: Sør-Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 7500 for deltakere som er ansatt i fylkeskommunen. Semesteravgift til Studentsamskipnaden (kr 550) og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

Rabatter:

Se hvilke rabattordninger som gjelder dette kurset.

Søknadsfrist:

05.01.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Lena Buseth
Universitetslektor, Pedagogisk institutt
Telefon: 73 55 11 48
Epost: lena.buseth@svt.ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Itslearning

Referanser:

Deltaker fra våren 2014:
Jeg har vært deltaker på "Rom for alle og blikk for den enkelte" denne våren. Dette kurset har for min del vært meget nyttig og lærerikt. Jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å melde seg på, enten du er ny eller "gammel" i din rolle. Det er så greit å bli minnet om hva som er viktig i vår omgang med elvene! Tusen takk til en meget engasjert og flink kursleder i Lena Buseth! Jeg venter spent på fortsettelsen.

Deltaker fra våren 2014:
Viktig kurs som alle lærere burde ha vært gjennom. Her er det mange ting du ikke lærer på lærerutdanninga, men som er essensielle for å kunne utvise forståelse og skjønn i møte med ei sammensatt elevgruppe. Jeg lærte mye, både om diagnoser, IOP og elevsyn.

Kursdetaljer

Startdato: 08.02.2016

Søknadsfrist: 05.01.2016

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PED6300

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.