Fagseksjon for Eksperter i team

Kontaktinformasjon

Fagseksjon for Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.

Se mer om Eksperter i team

person-portlet