Bakgrunn og aktiviteter

Bachelor i Psykologi

Mastergrad i Rådgivningsvitenskap

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Anderson, Martha Kalvig; Allgood, Eleanor. (2015) Opplevelser av lederrollen: en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle. 2015.