Sigrid Westad Brandshaug

Universitetslektor Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
73593924
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 482

Bakgrunn og aktiviteter