Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver i Eksperter i team (EiT)

 • Opplæring og oppfølging av læringsassistenter, undervisningsassistenter og faglærere i Eksperter i team
 • Evaluering og videreutvikling av læringsaktiviteter i EiT
 • Utvikling av informasjons- og læringsmateriell

 

Forskningsinteresser

 • Institusjonell kommunikasjon
 • Helsekommunikasjon
 • Risikokommunikasjon
 • Tverrfaglig kommunikasjon
 • Samspill mellom tekst og snakk
 • Høflighet
 • Latter og humor

 

PhD-prosjekt (pågår)

PhD-prosjekt om skriftlig og muntlig risikokommunikasjon i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Arbeidstittel på prosjektet er "Risikoformidling i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag".

I prosjektet analyseres ulike tekster fra HUNT 3 som er sendt til deltakere i undersøkelsen, samt konsultasjoner mellom fastlege og deltakere som har fått påvist risiko for sykdom gjennom HUNT-deltakelsen.

Veiledere på prosjektet er prof. Lars S. Evensen og prof. Gøril Thomassen.

 

Undervisning

Opplæring av læringsassistenter i emnet Eksperter i Team, med fokus på fasilitering av gruppesamspill.

Har undervist i flere emner i språklig kommunikasjon, blant annet:

 • AVS 1106 Hvordan undersøke kommunikasjon og kommunikasjonsproblemer
 • AVS 1111 Muntlig kommunikasjon: Mønstre og mangfold
 • AVS 1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon
 • AVS 2203 Kultur og kommunikasjon
 • AVS 2212 Prosessorientert tekstanalyse

 

Faggruppe

Medlem av NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Rustad, Hanne. (2009) Helse- og risikoinformasjon forstått som kommunikative prosjekter. Tilbakemeldingstekster fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Skriving i kunnskapssamfunnet.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) Tverrfaglighetens flerstemmige klangbunn. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som høflighetsstrategi i gruppesamtale. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.

Rapport/avhandling

 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som kommunikativt virkemiddel. Om latter og ansiktsbevaring i samtale. 2005.

Andre

 • Rustad, Hanne. (2012) ”Testing the waters”: Dealing with patients’ worry for health risk through the use of Perspective Display Sequence. Communication, Medicine & Ethics (COMET) ; 2012-06-28 - 2012-06-30.
 • Rustad, Hanne. (2011) Risikokommunikasjon i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Forholdet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon. Skriving i yrkessammenheng . HiST, NTNU og Skrivesenteret; Rica Nidelven. 2011-03-03 - 2011-03-04.
 • Rustad, Hanne. (2010) Intensifiers as a strategy for communicating health risk and normality concerning cardiovascular diseases. Communication, Medicine & Ethics ; Boston. 2010-06-28 - 2010-06-30.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) The polyphonic resonance of interdisciplinarity: An applied linguistics perspective on interdisciplinarity and interaction. The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin . Stockholms universitet; Stockholm. 2009-06-03 - 2009-06-05.
 • Rustad, Hanne. (2008) "Risikable brev." Kommunikasjon om helse og risiko i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet". Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv. . HiST; Trondheim. 2008-11-17 - 2008-11-18.
 • Rustad, Hanne. (2004) Latter som høflighetsstrategi i gruppesamtale. CLPG - International Conference on Language, Politeness and Gender: The pragmatic roots . Helsingfors Universitet; Helsinki. 2004-09-02 - 2004-09-05.