Kontaktinformasjon

Ansatte

Administrasjonen ved instituttet
Faggruppe Bedriftsøkonomi og optimering
Faggruppe Helse, miljø og sikkerhet
Faggruppe Strategi og forretningsutvikling
Faggruppe Virksomhetsledelse
Fagseksjon Eksperter i team
Fagseksjon Økonomi og ledelse (Gjøvik)

Alle ansatte og faggrupper
 

Studenttillitsvalgte

Instituttets tillitsvalgte: itv@iot.ntnu.no

Studieveiledning

Studieveilederne ved instituttet tar i mot studenter i 12. etasje i Sentralbygg 1
Åpent for henvendelser: Mandag til fredag mellom 1230 og 1400.

Se kart over området og områder for parkering

Strategiplan for IØT 2010-2014

Fri, 22 Sep 2017 16:29:53 +0200

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon: +47 73 59 35 11
Telefax: +47 73 59 10 45
E-post: iot@iot.ntnu.no

Se kart over området og områder for parkering

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi
NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Alfred Getz veg 3, 12. etasje,
Sentralbygg I,
Gløshaugen