Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

person-portlet

Instituttleder                         

Marielle Christiansen
Instituttleder
mc@ntnu.no
73593602
91897038

person-portlet

Nestleder med ansvar for strategi og økonomi

Elsebeth Holmen
Professor
elsebeth.holmen@ntnu.no
73590464
95484485

person-portlet

Nestleder med ansvar for studiesaker

Tim Kristian Andreas Torvatn
Førsteamanuensis
tim.torvatn@ntnu.no
73593493

person-portlet

Nestleder med ansvar for forskning

Heidi Carin Dreyer
Professor
heidi.c.dreyer@ntnu.no
73550513
98291146

Ledergruppe Forskningsleder

Ansatte

Administrasjonen ved instituttet
Faggruppe Bedriftsøkonomi og optimering
Faggruppe Helse, miljø og sikkerhet
Faggruppe Strategi og forretningsutvikling
Faggruppe Virksomhetsledelse
Fagseksjon Eksperter i team
Fagseksjon Økonomi og ledelse (Gjøvik)

Alle ansatte og faggrupper
 

Studenttillitsvalgte

Instituttets tillitsvalgte: itv@iot.ntnu.no

Studieveiledning

På grunn av smittevernstiltak har vi i all hovesak studieveiledning på telefon, video eller epost. Dette er for å hindre trafikk og samlinger oppe i gangene på instituttkontoret. Skulle du likevel ha behov for å snakke med noen ansikt til ansikt, kan du ta kontakt på iot@iot.ntnu.no så prøver vi å sette opp en time.   

Se kart over området og områder for parkering

Strategiplan for IØT 2018-2025

28 aug 2020

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon: +47 73 59 35 11
Telefax: +47 73 59 10 45
E-post: iot@iot.ntnu.no

Se kart over området og områder for parkering

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi
NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Alfred Getz veg 3, 12. etasje,
Sentralbygg I,
Gløshaugen