Kontaktinformasjon IØT

Kontaktinformasjon IØT

Ledelsen

Ledergruppe Forskningsleder

Ansatte

Administrasjonen ved instituttet
Faggruppe Bedriftsøkonomi og optimering
Faggruppe Helse, miljø og sikkerhet
Faggruppe Strategi og forretningsutvikling
Faggruppe Virksomhetsledelse
Fagseksjon Eksperter i team
Fagseksjon Økonomi og ledelse (Gjøvik)

Alle ansatte og faggrupper
 

Studenttillitsvalgte

Instituttets tillitsvalgte: itv@iot.ntnu.no

Studieveiledning

På grunn av smittevernstiltak har vi i all hovedsak studieveiledning på telefon, video eller e-post. Dette er for å hindre trafikk og samlinger oppe i gangene på instituttkontoret. Skulle du likevel ha behov for å snakke med noen ansikt til ansikt, kan du ta kontakt på iot@iot.ntnu.no så prøver vi å sette opp en time.   

Se kart over området og områder for parkering

Strategiplan for IØT 2018-2025

02 des 2021

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon: +47 73 59 35 11
E-post: iot@iot.ntnu.no

Se kart over området og områder for parkering

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi
NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Alfred Getz veg 3, 12. etasje,
Sentralbygg I,
Gløshaugen