Administrasjonen ved instituttet

Kontaktinformasjon

Administrasjonen ved instituttet

person-portlet

Ansatte

Kontaktinfo for administrasjonen

Kontaktinfo for administrasjonen

For henvendelser til administrasjonen, bruk epostadressen sos@iot.ntnu.no.

For henvendelser til IT-seksjonen, inkludert bestilling av IT-utstyr, bruk epostadressen itdrift@iot.ntnu.no

For henvendelser som gjelder studieprogrammene, bruk epostadressen iot@iot.ntnu.no