Institutt for energi- og prosessteknikk

Termo- og fluiddynamikk