Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder av Thermal Two-Phase Flow Laboratory, Institutt for Energi- og Prosessteknikk, NTNU.

Min forskning omfatter flerfase strømning, med fokus på olje og gass insdustriet. Et viktig poeng i denne forskningsområden er kombinasjonen av eksperimenter og numeriske simulering. 

Jeg tok en ingeniørsutdanning innen kjerneenergi ved Balseiro Institutt, Argentina, og en doktorgrad i Fluidmekanikk  ved NTNU, Norway.

 

Arbeidsområder

  • To-fase strømning (simulering og eksperimenter)
  • To-faser strømning med varmeovergang (koking og kondensering)
  • Gass-væske og væske-væske separasjon (olje & gass industriet)
  • Numeriske metoder for dråper og bobbler dynamikk (fluidsoverflatter)

 

Emner

  • TEP4100 Fluidmekanikk
  • EP8404 Flerfase strømning
  • EP8409 Mikrostrømning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner