Bakgrunn og aktiviteter

Workshop og sommerskole:

NTNU arrangerte workshop om Casimir Effect: Theory and Applications i Trondheim,11.-16.juni 2018. 


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner