Studier ved Institutt for energi- og prosessteknikk

Studier ved Institutt for energi- og prosessteknikk

Illustrasjonsfoto. Laboratorieundervisning.

Instituttet gir undervisning på bachelor- og masternivå om teknologiske løsninger for bærekraftig energiproduksjon og energikonsumering. Det er mulig å ta doktorgrad innen disse områdene på NTNU.

Se emneoversikten for en oversikt over alle emner undervist på instituttet. I tillegg bidrar vi med undervisning på enkelte fag som er delt mellom institutter (TET4135, TET4155, TBA4166). EPT bidrar til følgende studieprogrammer:

Masterstudier:

5-årig masterprogram (MSc, Siv.ing)

2-årige masterprogram (MSc)

Bachelorstudier:

3-årig bachelorprogram


Har du spørsmål angående instituttets studier?

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Informasjon til studenter

Informasjon til studenter

For info om:

  • Masteroppgaver levert ved instituttet
  • Prosjektoppgaver
  • Fordypningsemner
  • Studentarbeidsplasser
  • IT-info

..besøk Innsida.