Bakgrunn og aktiviteter

Education:

  • PhD (2011), NTNU, Energy & Process Engineering, "Dispersion forces in Micromechanics"
  • PhD (2009), King's College London, War Studies, "Nuclear Terrorism and Rational Choice"
  • M.Sc. (2006), NTNU, Physics

Publications:

Research areas:

  • Fluid dynamics. Surface waves
  • Fluid dynamics: Micro- and Optofluidics
  • Fluid dynamics: Turbulence
  • Quantum mechanics: Casimir & Casimir-Polder forces

Webpage:
http://folk.ntnu.no/simenand

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner