Bakgrunn og aktiviteter

Instituttleder

Professor i Thermodynamikk og Forbrenning

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Se ComKin Gruppeside for mer informasjon om forskning

 


 

Fagfelt / Arbeidsområde::

  • Teoretisk og eksperimentell forskning innenfor forbrenning/gasifisering og alternative drivstoff (bio, hydrogen)
  • Modellering av gassifiseringsprosesser av fast stoff biobrensle (reaktiv flerfasestrøm) for biodrivstoffproduksjon og varme/kraft produskjon. 
  • Leder Motor lab Institutt for Energi og Prosessteknikk
  • Undervisning: Termodynamikk, Varme og Forbrenning

 

Lenker:

 


 
Pågående prosjekt:

 
Terese Løvås er medlem av:

 


 

Kort CV:

2008-2014
Professor II i Prosess og Gassteknologi, Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet, Universitet i Tromsø, Norge
2006-
Lecturer in Energy Technologies (associate empl.), School of Engineering and Material Science, Queen Mary, University of London,  LondonUK
2005-2008
College Lecturer in Engineering, Churchill College, University of Cambridge, UK
2003-2006
Research Associate, Department of Engineering, University of Cambridge, UK
2002-2003
Forsker, Avdeling for Forbrenningsfysik, Lunds Universitet, Sverige

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner