Mer om instituttet

Mer om instituttet

– Organisasjon, fagområder og miljøet.

Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) tilhører Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, og er organisert i fire faggrupper som driver forskning og undervisning innen områdene sine.

Faggrupper:

Et lite innblikk i våre aktiviteter

Et lite innblikk i våre aktiviteter

Institutt for energi- og prosessteknikk har i alt rundt 260 ansatte hvorav ca 105 er ph.d.-stipendiater. Instituttet har et stort antall brukere innenfor industri og forvaltning. Våre nyutdannede sivilingeniører og vår forskning blir anvendt både innenfor offshore og landbasert industri, i konsulentbransjen, innen energirådgivning, i engineering-selskaper, samt innen offentlig forvaltning.

Ved instituttet arbeider vi med systemer basert på naturgass så vel som fornybar energi. Forurensningsproblematikk i forhold til både det ytre miljø og innemiljø i bygninger er en sentral del av denne virksomheten. Vi arbeider med industriell prosessteknikk i vid forstand med foredling av norske råvarer til høyverdige og konkurransedyktige produkter.

Bilder av forskere og aktiviteter

Bilder av forskere og aktiviteter

Ledige stillinger (EPT)

Ledige stillinger (EPT)

EPT årsrapport 2019