Mer om instituttet

Mer om instituttet

– Organisasjon, fagområder og miljøet.

Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) tilhører Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, og er organisert i fire faggrupper som driver forskning og undervisning innen områdene sine.

Faggrupper:

Et lite innblikk i våre aktiviteter

Et lite innblikk i våre aktiviteter

Foto: Forskningsaktiviteter

Institutt for energi- og prosessteknikk har i alt rundt 260 ansatte hvorav ca 105 er ph.d.-stipendiater. Instituttet har et stort antall brukere innenfor industri og forvaltning. Våre nyutdannede sivilingeniører og vår forskning blir anvendt både innenfor offshore og landbasert industri, i konsulentbransjen, innen energirådgivning, i engineering-selskaper, samt innen offentlig forvaltning.

Ved instituttet arbeider vi med systemer basert på naturgass så vel som fornybar energi. Forurensningsproblematikk i forhold til både det ytre miljø og innemiljø i bygninger er en sentral del av denne virksomheten. Vi arbeider med industriell prosessteknikk i vid forstand med foredling av norske råvarer til høyverdige og konkurransedyktige produkter.

Innovasjonsressurs

Innovasjonsressurs

Vår forretningside er kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som bidrar til verdiskaping og forbedringer i samfunnet. Vårt mål er å være en premissleverandør for det offentlige og en innovasjonsressurs for norsk næringsliv innenfor våre fagområder.

Vi sørger for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskaper på høyt internasjonalt nivå for sin verdiskaping, og sammen med dem bidrar vi til å løse viktige oppgaver i samfunnet.

Bilder av forskere og aktiviteter

Bilder av forskere og aktiviteter

Gjennom tidene

Gjennom tidene

Se tidslinje med utvalgte samfunnsbidrag fra NTNUs institutt for energi- og prosessteknikk og SINTEF Energy gjennom tidene (pdf):title future-focused energy laboratories

Ledige stillinger (EPT)

Ledige stillinger (EPT)