Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bracchi, Tania; Krogstad, Per-Åge. (2012) Yaw Moments of a Three-axis Wind Turbine with Yaw Error. Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference.