Bakgrunn og aktiviteter

dr.ing. 1991 (teknisk varmelære, NTH), siv.ing. 1985 (maskinteknikk, NTH)

Kart, kontor (MazeMap)

  • Teknisk varmelære (termodynamikk)
  • Turbulent strøyming og forbrenning, modellering
  • Brannmodellering, deltek i FRIC- Fire Research and Innovation Centre
  • Eksergi-analyse, energiutnytting, prosessanalyse
  • Termodynamiske eigenskapar
  • Vurdering av oppfinningar, energimaskiner
  • Norsk fag-terminologi

Undervisning:

Rettleiing, dr-studentar (lenkje)

Prosjekt:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner