Studiets oppbygning

Sosialt arbeid - masterstudium

Studiets oppbygning

Ta studiet på heltid eller deltid

Masterprogrammet i sosialt arbeid går over to år, men er mulig å tilpasse til ulike studieløp. Du kan ta studiet på heltid eller deltid. Ønsker du å ta studiet på deltid, ta kontakt med studieveileder. Hvilke emner du skal ha på deltidsløpet, ser du ved å velge fanen "anbefalt studieløp - deltid" under. 

Undervisning i blokkuker

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester. Det betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.

Vår 2024:

  • Eksperter i Team: uke 2 - 4 
  • Blokkuker: uke 7, 10, 12 og 16
  • Forkurs kvantitativ metode (obligatorisk): uke 6
  • Obligatorisk masterseminar: uke 9

Høsten 2024: 

Blokkuker: 35, 38, 42 og 46

Våren 2025: 

  • Eksperter i Team: uke 2 - 4 (obligatorisk deltakelse hver dag)
  • Blokkuker: uke 7, 10, 12 og 15
  • Forkurs kvantitativ metode: uke 6 (obligatorisk deltakelse tirsdag – torsdag)
  • Masterseminar: uke 9 (obligatorisk deltakelse 27. og 28 februar)

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Anbefalt studieløp - heltid

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
SARB3009 Medborgerskap og brukermedvirkning 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 15
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 30

 

Anbefalt studieløp - deltid
 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3009 Medborgerskap og brukermedvirkning 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15
Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und.
ISA3505 Barn, familier og hverdagsliv 7,5 Høst
ISA3501 Velferdssosiologi og bakkebyråkrati 7,5 Høst
ISA3502 Veiledet selvvalgt studium 7,5 Høst/vår
ISA3503 Innvandring, integrasjon, mangfold 1 7,5 Høst
ISA3504 Innvandring, integrasjon, mangfold 2 15 Høst
FUH3003 Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller 7,5 Høst
SARB3011 Internasjonalt internship 15 Høst/Vår
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5 Vår
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 15 Vår

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester

Undervisning i valgbare fordypningsemner kan bli avlyst eller endret dersom det er for få studenter som er oppmeldt til eksamen eller møter til undervisning. Det er likevel mulig å gå opp til eksamen.

Emner med samme tittel har felles undervisning. Studentene velger enten versjon 1 eller 2 av emner med samme tittel.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven, må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den. 

Skal du skrive masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for levering av masteravtalen

Frist for å levere inn masteravtalen er 15. mai og 1. oktober.

Veiledning er obligatorisk. Veileder har inntil 50 timer til disposisjon for veiledning – inkludert for- og etterarbeid.

 

Masteroppgaven forventes å ha et omfang på ca. 30 000 - 40 000 ord, i skrifttype Verdana, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Instituttet ditt er Institutt for sosialt arbeid.

Frist for å levere masteroppgaven i høstsemesteret er 1. november og frist for vårsemesteret er 2. mai.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

Institutt for sosialt arbeid dekker fire kopier av oppgaven til trykk. Tre trykte kopier av oppgaven leveres til instituttadministrasjonen.