Hva kan jeg bli?

Sosialt arbeid - masterstudium

Hva kan du bli?

Masterstudiet i sosialt arbeid gjør deg kvalifisert for en rekke interessante stillinger. Tidligere studenter arbeider for eksempel innenfor:

  • administrative lederstillinger eller planleggerstillinger
  • fagstillinger/konsulenter i regionale eller statlige kompetansesentra
  • forsknings- og utredningsstillinger
  • universitets- og høgskolesystemet

Mange søker seg til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som ønsker å styrke egen kompetanse i jobben de allerede har.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Studentintervju

Navn: Tonje Strugstad
E-post: Tonjestrugstad@hotmail.com
Utdanning/studieprogram: Master i sosialt arbeid

Uteksaminert: 2015
Yrke: Sosionom
Arbeidsgiver: Kirkens Bymisjon
Tidligere relevante jobber: Barneverntjenesten ved to ulike kommuner, fosterhjemsoppfølging, totalt 5 år. Fagansvar for lokal avdeling av Kirkens Bymisjon, 3 år.
 

Hva jobber du med?
I dag har jeg fagansvar, og fungerer som daglig leder, for Kirkens Bymisjon avdeling i Levanger.

Hva er det beste ved jobben din?
Fleksibilitet og frihet til å gjøre det jeg har lyst til å gjøre (innenfor rimelighetens grenser åpenbart)
 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?
Fem år med kommunalt barneverntjeneste, frivillighet og samfunnsengasjement har gitt meg muligheter.
 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?
Høy grad av selvstendig arbeid, styrer selv prosjektet og har evnen til å analysere fortløpende.
 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?
Fullfør master! Selv om jeg ikke har fått betalt lønn for det før nå har det en verdi, og nå som master blir pålagt i barneverntjenesten vil vi se ringvirkninger mange steder.

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Med en master i sosialt arbeid kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid.