course-details-portlet

ISA3502 - Veiledet selvvalgt studium

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

I samråd med instituttet og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. Instituttet oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder.

Læringsutbytte

Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Inntil to timer veiledning på valg av problemstilling og pensum. Obligatorisk aktivitet: Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på 4000-5000 ord (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av masterprogrammene ved Institutt for sosialt arbeid.

Kursmateriell

Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 600-700 sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FUH3501 7.5 01.09.2020
SARB3509 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
  • Sosialfag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering 26.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering 10.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU