course-details-portlet

FUH3003 - Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir oversikt over ulike historiske, ideologiske, teoretiske perspektiv og modeller av funksjonshemming. Fokus er på så vel politikk som hverdagsliv. Generell teori om avvik, normalitet og sosiale og velferdspolitiske problem blir presentert.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten skal ha fordypet kunnskap om funksjonshemming som samfunnsskapt fenomen.
  • Studenten skal ha inngående kjennskap til historiske og moderne ideologier innen funksjonshemmingsforskning i Norge, Norden og internasjonalt.
  • I tillegg skal studenten ha inngående kunnskap i sentrale modeller og forståelser av funksjonshemming og ulike teoriske perspektiver.

Ferdigheter:

  • Studenten skal gjenkjenne de ulike perspektivene og forståelsene og være i stand til å analysere de i en sammenheng.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal kunne bruke disse teorier, modeller og forståelser og kritisk analysere dem og implikasjonene på politikk og hverdagslivsområdet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesning, studentaktive læringsformer og arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag, utdannings- eller samfunnsvitenskap. Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn. Emnet tilbys som valgemne i utdanningsplanen til studenter på masterprogrammet i sosialt arbeid. Studenter tatt opp på nærliggende masterprogram kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum er på 700 - 800 sider av norsk og engelsk faglitteratur. Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU