course-details-portlet

SARB3519 - Global migrasjon og etniske relasjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Dette kurset undersøker global utvikling i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, primært fra perspektivet til mottakerlandene. Sentrale tema inkluderer nåværende utvikling i arbeid- og flyktningemigrasjon i ulike etnisk mangfoldige samfunn samt utvikling i immigrasjon og integreringspolitikk i Europa og andre store mottakere av migranter. Kurset vil ta opp og diskutere sentrale tema og konsepter som integrasjon, immigrasjon og integreringspolitikk, sikkerhetsutfordringer, etniske grenser og transnasjonalisme.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

  • Avansert kunnskap om global utvikling i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner
  • Inngående kunnskap om utvikling i immigrasjon og integreringspolitikk i Europa og andre store mottakere av migranter

Ferdigheter - Studenten kan:

  • Redegjøre for utvikling i arbeids- og flyktningemigrasjon i ulike etniske mangfoldige samfunn
  • Kritisk diskutere begreper som migrasjon, integrering og ekskludering
  • Kritisk analysere sikkerhetsutfordringer, etniske grenser og transnasjonalisme både fra individ- og samfunnsperspektiv

Generell kunnskap - Studenten kan:

  • Inngående analysere politiske målsetninger, virkemidler og konsekvenser av disse
  • Kritisk drøfte hvordan migrasjon og institusjonelle ordninger virker sammen og skaper forskjellige rammebetingelse for individ, grupper og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar og skrftlig oppgave. Undervisningsspråk er engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensform: Semesteroppgave, 12 - 15 sider. Eksamensbesvarelsen kan skrives på både engelsk og norsk.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Kursmateriell

Pensum er 800-1000 sider, + 400-500 sider selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3511 7.5 HØST 2018
SARB3518 7.5 HØST 2018
SARB3512 7.5 HØST 2018
ISA3503 7.5 HØST 2020
ISA3504 7.5 HØST 2020
SARB8008 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering
20.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering
08.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU