course-details-portlet

SARB3518 - Global migrasjon og etniske relasjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette kurset undersøker global utvikling i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, primært fra perspektivet til mottakerlandene. Sentrale tema inkluderer nåværende utvikling i arbeid- og flyktningemigrasjon i ulike etnisk mangfoldige samfunn samt utvikling i immigrasjon og integreringspolitikk i Europa og andre store mottakere av migranter. Kurset vil ta opp og diskutere sentrale tema og konsepter som integrasjon, immigrasjon og integreringspolitikk, sikkerhetsutfordringer, etniske grenser og transnasjonalisme.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

  • Avansert kunnskap om global utvikling i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner
  • Inngående kunnskap om utvikling i immigrasjon og integreringspolitikk i Europa og andre store mottakere av migranter

Ferdigheter - Studenten kan:

  • Redegjøre inngående for utvikling i arbeids- og flyktningemigrasjon i ulike etniske mangfoldige samfunn
  • Kritisk diskutere begreper som migrasjon, integrering og ekskludering
  • Analysere sikkerhetsutfordringer, etniske grenser og transnasjonalisme både fra individ- og samfunnsperspektiv

Generell kunnskap - Studenten kan:

  • Inngående analysere politiske målsetninger, virkemidler og konsekvenser av disse
  • Kritisk drøfte hvordan migrasjon og institusjonelle ordninger virker sammen og skaper forskjellige rammebetingelse for individ, grupper og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar. Undervisningsspråk er engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensform: 4 timer skriftlig eksamen. Eksamensbesvarelsen skal skrives på engelsk.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Kursmateriell

Pensum består av 700-1000 sider. Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3511 7.5 HØST 2018
SARB3512 7.5 HØST 2018
SARB3519 7.5 HØST 2018
ISA3503 7.5 HØST 2020
ISA3504 7.5 HØST 2020
SARB8008 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU