Hva lærer jeg?

Sosialt arbeid - masterstudium

Hva lærer du?

Gjennom sosialt arbeid fremmer du sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner. Du bidrar med å støtte det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke trivselen sin. Ved hjelp av kunnskap om menneskelig adferd og sosiale systemer, kan du bidra inn på områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre.

Du lærer om menneskelig adferd og sosiale systemer, og hvordan de påvirker hverandre. I sosialt arbeid er prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet fundamentale.

Hvorfor ta en master i sosialt arbeid?

Med en master i sosialt arbeid vil du få kunnskap om

  • menneskelige, mellommenneskelige og sosiale problemer
  • sosial fungering og problemløsning
  • hvilke forhold i samfunnet som har særlig betydning for menneskers velferd og sosiale situasjon

På den måten kan du bidra til å utvikle praksisfeltet i sosialt arbeid.

Hva lærer du på studiet?

Fokus i studiet er i stor grad mennesker i utsatte livssituasjoner og sosialpolitikk. Du lærer om hvordan du kan forbedre eller gjenopprette deres sosiale fungering og du kan bidra til å endre problemskapende samfunnsforhold. Studiet gir deg også innsikt i sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og betingelser for menneskers mulighet til deltakelse og hverdagsliv.

Eksempel på tema du kan studere, er

  • analyser av arbeids- og samarbeidsformer 
  • brukerens opplevelse av møtet med hjelpeapparatet
  • hvordan forbedre livssituasjonen til mennesker i utsatte livssituasjoner

Studiet gir deg kompetanse i å utforske, analysere og håndtere ulike sosiale fenomener og problemstillinger innenfor sosialt arbeid. Du får trening i å utvikle samarbeidskompetanse og gruppeprosesser i tverrfaglig arbeid i løpet av studiet.

Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Du skal  anvende ulike metoder, kritisk diskusjon om forskning og fagutvikling for å skape kunnskap som kan komme til nytte innenfor et bredt sosialfaglig felt.