Studiemiljø

Sosialt arbeid - masterstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet.

Fasiliteter på campus Øya

Master i sosialt arbeid flytter inn i et helt nytt bygg som heter Helgasetr på Campus Øya ​​​i august 2024. Der vil du studere sentralt i Trondheim i nærhet til flere ulike fagmiljø. 

Du vil også finne Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud i samme bygg.

Du kan lese mer om Helgasetr på NTNUs nettside om Helgasetr.

Bilde: Backe/Link Arkitektur

Bilde: Hovedinngang Helgasetr. Backe/Link Arkitektur

 

Undervisning

Masterstudiet i sosialt arbeid har som en ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til og utvikler studentenes kunnskapsnivå og selvstendige refleksjon.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. Seminarform og internett vil bli brukt i en viss utstrekning. Undervisningen vil i stor grad bli organisert i intensive blokker på én uke hver.

Blokkukene vil derfor være korte og intensive undervisningsperioder, mens det selvstendige arbeidet i større grad pågår mellom disse ukene. Det vil bli lagt til rette for kollokvieaktivitet mellom blokkukene.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for sosialt arbeid drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.