Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Studiemiljø

Master i sosialt arbeid

Undervisning

Masterstudiet i sosialt arbeid har som en ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til og utvikler studentenes kunnskapsnivå og selvstendige refleksjon.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. Seminarform og internett vil bli brukt i en viss utstrekning. Undervisningen vil i stor grad bli organisert i intensive blokker på én uke hver.

Blokkukene vil derfor være korte og intensive undervisningsperioder, mens det selvstendige arbeidet i større grad pågår mellom disse ukene. Det vil bli lagt til rette for kollokvieaktivitet mellom blokkukene.

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for sosialt arbeid drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentene velger hvert år tre instituttillitsvalgte (ITV) som deltar i alle organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid