EVU-Kurs

Finansiering av forretningsutvikling

Illustrasjon: Mann i dress med pengesymboler svevende rundt

Foto: Yay Images

Start: 22.04.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6015

Kurset er fulltegnet.


Dette kurset tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og investeringsanalyse av utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med finansiering av nye og eksisterende bedrifter.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024.

  • Første samling: 22.-23. april
  • Andre samling: 23.-24. mai

Klokkeslett er 10.00-17.00 første dag og 09.00-15.30 andre dag for begge samlinger.

Deltakerne oppfordres sterkt til å delta på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering med to hjemmeoppgaver som teller henholdsvis 60% og 40% av sluttkarakteren.

Innleveringsfrist første hjemmeeksamen: 31. mai kl. 14.00.

Innleveringsfrist andre hjemmeeksamen: 24. juni kl. 14.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker. Blir tilgjengelig via Blackboard.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Fantastisk kurs! Spennende temaer og mange dyktige gjesteforelesere. Jeg fikk svært mye læring ut av samlingene og eksamensformen.

Finansiering av forretningsutvikling er en enestående mulighet til å få innsikt og kunnskap om hvordan man kan finansiere unge vekst- og kunnskapsbedrifter. Samlingene på campus gir meget godt utbytte, med sterkt faglig innhold fra både interne og eksterne forelesere!

Roger er fantastisk dyktig, og har lagt opp til det beste faget gjennom hele studieløpet!

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Roger Sørheim, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 10 29
Mobil: 918 03 448
Epost: rogers@iot.ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@adm.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev